AS-QuadLEA 1.10

Kommandoradsprogram för kryptering av filer

AS-QuadLEA 1.10
Skärmbild av AS-QuadLEA 1.10

Ett kommandoradsprogram för kryptering och dekryptering av filer. Programmet använder fyra 256-bitars LEA-256 (i CTR-läge [1]) i serie.

Detta program har ytterligare två parametrar. Dessa är "-DR" (Double Rounds, som dubblerar antalet rundor) och "-QR" (Quad Rounds, som fyrdubblar antalet rundor).

Programmet använder en nyckelförstärkare [2], detta ökar säkerheten.

Programmet lagrar en krypterad checksumma [3] av originalfilen, vilken verifieras vid dekryptering.

Programmet levererar en ErrorLevel-kod [4] som indikerar framgång (0) eller fel (1).

Hastigheten mäts och programmet visar resultatet när det är klart.

Använd parametern "-NoPercent" för att visa antal Bytes som har bearbetats istället för procent.

Hastighetsreferens: Ungefär 24 MB/sek. (Intel Core i3-9100) [5] Ungefär 12 MB/sek. med dubbla rundor. Ungefär 6 MB/sek. med fyrdubbla rundor.

Viktig information: Spara det nedladdade programmet om du har information krypterad med det. Jag garanterar inte kompatibilitet mellan olika versioner/revisioner av programmet.

> Ladda ned AS-QuadLEA 1.10 (Zip, 527 kB)

Revisionsdatum: 2021-06-04.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Fullt portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7 (SP1+), 8.1 och 10. (Även Windows Server 2012 R2 och 2016.)
Språk: Endast Engelska.

[1] Räknarläge, ett blockkryptoläge som används för att göra ett strömkrypto av ett blockkrypto. I detta program används en 128-bitars slumpmässig nonce, som hämtas från Microsoft Crypto API. (RANDOM.DLL / RANDOM-X86.DLL)
[2] Nyckelförstärkaren använder SHA3-256 och körs 131 072 gånger för varje lösenord. (KSA.DLL / KSA-X86.DLL)
[3] Den krypterade checksumman är en CRC-64-ECMA.
[4] ErrorLevel-koden kan vara användbar när man anropar från batch-filer eller andra program.
[5] Hastighetsreferensen är mätt under goda förhållanden, en snabb disk och en ganska stor fil.

Källkod: Du kan hitta källkoden till min implementation av LEA-256 på sidan Källkod. Källkoden är för Embarcadero Delphi.

AS-ARC5 · AS-ARC6 · AS-ISAAC64 · AS-QuadCAST · AS-QuadLEA · AS-Rabbit

Du kan även ladda ned alla i en Zip-fil, Console_Crypto.ZIP.

www.andreas-software.com

Copyright © 1998-2021, Andreas Jönsson. Alla rättigheter reserverade.

In English?
View this page in English