Andreas Software
Gratisprogram för Windows av Andreas Jönsson

Program

AS-Auto Replace 1.70 - Sök och ersätt i flera textbaserade filer på en gång.

AS-Auto Replace 1.70
Skärmbild av AS-Auto Replace 1.70

Detta program är till för att underlätta när man behöver söka och ersätta text i flera textbaserade filer på en gång. Perfekt för utvecklare. Programmet arbetar mycket snabbt.

Fördelar

> Ladda ned AS-Auto Replace 1.70 (7Z-fil, 0,86 MB)

Revisionsdatum: 2024-07-18.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
DPI Aware: Per-Monitor (V2).
Programtyp: Fullt portabelt, X64.
Operativsystem: Windows 7, 8, 8.1, 10 och 11. (Även Server-versionerna.)
Språk: Engelska och Svenska.

Detta är programmets officiella webbplats - ladda ned programmet här för att få den senaste versionen/revisionen. Programmet är gratis.

Tidigare namn

Detta program kallades tidigare bara Auto Replace.

Information angående Auto-läget

Auto-läget är inte alltid det bästa läget, detta eftersom Auto-läget är helt och hållet BOM-baserat och anser att en fil utan en BOM-markering är ANSI. Om du vet att alla filer är UTF-16/LE eller UTF-8 är det bättre att välja rätt läge, filer med eller utan en BOM-markering kommer fungera lika bra och programmet kommer bara skriva en BOM-markering ifall filen hade en BOM-markering från början. Att välja rätt kodningsläge är även lösningen om programmet inte kan hitta en text som du vet existerar.

Parametrar för att välja kodningsläge

Det finns fyra parametrar som du kan använda för att välja kodningsläge när du startar programmet. Dessa är "/Auto", "/ANSI", "/UTF16LE" och "/UTF8". Dessa parametrar åsidosätter både standardkodningen och den tidigare valda kodningen.

Arbeta med en textlista

Programmet kan arbeta med en textlista där du kan använda "%TEXT%" i fälten "Text att hitta" och "Ersätt med". Spara en textfil i UTF-8-format med filnamnet "TextList.TXT" i samma mapp som programmet, denna ska innehålla dina texter, separerade med "; ". Denna fil läses in vid varje uppstart av AS-Auto Replace. Ta bort eller töm filen (och starta om programmet) för att återställa normal funktion. Tryck [CTRL+SHIFT+T] för att kontrollera aktuell textlista.

Detta läge kan spara mycket tid och ansträngning om du har välstrukturerade texter men där ett ord skiljer sig och du kan använda den "magiska" strängen "%TEXT%" enligt behov både i sökfältet och i ersättfältet för att istället använda det variabla ordet. Programmet arbetar med en "slinga-i-en-slinga" och går igenom alla texterna i alla filerna.

Lågupplöst skärm?

Använd parametern "/Mini" för att köra programmet med ett minimalt användargränssnitt. Om du har gamla inställningar, ta bort programmets INI-fil först.