Andreas Software
Gratisprogram för Windows av Andreas Jönsson

Nyheter

Nyheter om programmen och webbplatsen.

2018-10-12 Jag har lagt till en Scale3X-version av mina stora tärningar på sidan Extramaterial.
2018-10-10 Webbplatsen använder nu HTTPS. Programmen AS-CopyIP och AS-Downloader (som kan hittas på sidan Extramaterial) är reviserade i enlighet med detta.
2018-10-01 Jag har nu lagt till hastighetsreferenser till alla mina krypteringsprogram för filer. (Intel Core i3-2120)
2018-09-30 Programmet AS-BlowfishCTR har nu släppts i version 1.10. Du hittar programmet och mer information på sidan Extramaterial.
2018-09-30 Programmet AS-BlowfishCTR Text har nu släppts i version 1.10. Du hittar programmet och mer information på sidan Extramaterial.
2018-09-26 Programmet AS-BlowfishCTR har släppts i version 1.0. Du hittar programmet och mer information på sidan Extramaterial.
2018-09-26 Programmet AS-BlowfishCTR Text har släppts i version 1.0. Du hittar programmet och mer information på sidan Extramaterial.
2018-09-24 Programmet AS-File Transfer har nu släppts i version 6.0. Överföringarna är nu skyddade med 448-bitars Blowfish-kryptering.
2018-09-18 Programmen AS-Scale2X och AS-Scale3X har förbättrats. Programmen räknar nu ut hastigheten (i genererade megapixlar / sekund). Du kan ladda ned programmen igen för att dra nytta av detta. Du hittar programmen och mer information på sidan Extramaterial.
2018-09-16 Programmet AS-Random Numbers har förbättrats. Programmet har nu en "Spara som"-funktion. Du kan ladda ned programmet igen för att dra nytta av detta. Du hittar programmet och mer information på sidan Extramaterial.
2018-09-04 Programmet AS-Random Numbers har nu släppts i version 1.20. Du hittar programmet och mer information på sidan Extramaterial.
2018-09-01 Programmen AS-Auto Replace, AS-Change Case, AS-CopyJob, AS-File Renamer, AS-File Table, AS-Identical File Content och AS-Picture Joiner har förbättrats. Programmen använder nu bakgrundstrådar. Du kan ladda ned programmen igen för att dra nytta av detta.
2018-08-24 Alla program har nu samma namn oavsett språk.
2018-08-12 Programmet AS-File Transfer har nu släppts i version 5.0.
2018-08-06 Programmet AS-Scale3X har släppts i version 1.0. Du hittar programmet och mer information på sidan Extramaterial.
2018-05-26 Programmet AS-Gradient har förbättrats. Programmet använder nu en bakgrundstråd och felhanteringen har förbättrats. Du kan ladda ned programmet igen för att dra nytta av detta.
2018-05-12 Programmen AS-File Crypt och AS-Text Crypt har nu släppts i version 6.0.
2018-05-12 Programmet AS-AESCTR har nu släppts i version 1.10. Du hittar programmet och mer information på sidan Extramaterial.
2018-05-12 Programmet AS-AESCTR Text har nu släppts i version 1.10. Du hittar programmet och mer information på sidan Extramaterial.
2018-05-12 Programmet AS-QuadCAST har nu släppts i version 1.10. Du hittar programmet och mer information på sidan Extramaterial.
2018-05-12 Programmet AS-QuadCAST Text har nu släppts i version 1.10. Du hittar programmet och mer information på sidan Extramaterial.
2018-05-04 Programmet AS-UCase har släppts i version 1.0. Du hittar programmet och mer information på sidan Extramaterial.
2018-05-04 Programmet AS-LCase har släppts i version 1.0. Du hittar programmet och mer information på sidan Extramaterial.
2018-05-01 Alla program är nu byggda för x64.
2018-05-01 Programmet AS-QuadCAST Text har släppts i version 1.0. Du hittar programmet och mer information på sidan Extramaterial.
2018-04-24 Programmet AS-File Crypt har förbättrats. Programmet använder nu en bakgrundstråd, kan avbrytas och hastigheten har ökat avsevärt för både Salsa20 och ChaCha20. Du kan ladda ned programmet igen för att dra nytta av detta.
2018-04-18 Programmen AS-CRC32 och AS-CRC64 (som är tillgänglig på sidan för AS-CRC32) har förbättrats. Programmen räknar nu ut hastigheten, använder en bakgrundstråd, kan avbrytas, textberäkningarna använder nu UTF-8 och slutligen inget störande ding-ljud när man trycker [CTRL+W] och [CTRL+R]. Du kan ladda ned programmen igen för att dra nytta av detta.
2018-02-20 Programmet AS-QuadCAST har släppts i version 1.0. Du hittar programmet och mer information på sidan Extramaterial.
2018-02-16 Programmet AS-Scale2X har släppts i version 1.0. Du hittar programmet och mer information på sidan Extramaterial.
2018-01-30 Programmet AS-Frame har släppts i version 1.0. Du hittar programmet och mer information på sidan Extramaterial.
2018-01-12 Programmet AS-Date & Time (som kan hittas på sidan Extramaterial) är nu "DPI Aware".
2017-11-12 Programmet AS-PortOpen har släppts i version 1.0. Du hittar programmet och mer information på sidan Extramaterial.
2017-11-04 Programmet AS-AESCTR Text har släppts i version 1.0. Du hittar programmet och mer information på sidan Extramaterial.
2017-10-04 Programmet AS-Random Numbers har nu släppts i version 1.10. Programmet använder nu en kryptografiskt säker generator. Du hittar programmet och mer information på sidan Extramaterial.
2017-09-24 Programmet AS-AESCTR har släppts i version 1.0. Du hittar programmet och mer information på sidan Extramaterial.
2017-08-12 Nu är där ingen begränsning i längderna på texterna i AS-QuickText. Du kan ladda ned programmet igen för att dra nytta av detta.
2017-06-10 Programmet AS-Downloader har släppts i version 1.0. Du hittar programmet och mer information på sidan Extramaterial.
2017-03-30 Programmet AS-Auto Replace har nu släppts i version 1.70. Stöd för UTF-8 har lagts till.
2017-03-30 Programmen AS-File Crypt och AS-Text Crypt har nu släppts i version 5.0. Dessa program använder nu Salsa20 och ChaCha20.
2016-08-16 Programmet AS-Circle Image har släppts i version 1.0. Du hittar programmet och mer information på sidan Extramaterial.
2016-08-16 Programmet AS-CC har nu släppts i version 2.10. Programmet stöder nu flera skärmar. Du hittar programmet och mer information på sidan Extramaterial.
2016-06-30 Programmet AS-CopyJob har nu släppts i version 1.40. Jag har utvecklat en bättre "återstående tid"-funktion vilken nu är dynamisk och även beräknar veckor och dagar.
2016-06-30 Programmet AS-CC har nu släppts i version 2.0. Programmet kan nu även förskjuta färgkomponenterna för att bättre styra över gråskalorna. Du hittar programmet och mer information på sidan Extramaterial.
2016-05-30 Programmet AS-Identical File Content har släppts i version 1.0.
2016-02-10 Programmet AS-Picture Joiner har släppts i version 1.0.
2016-01-01 Programmet AS-File Date har nu släppts i version 2.0. Nu kan du även ändra datum och tid på mappar.
2015-10-30 Programmet AS-CC har släppts i version 1.0. Du hittar programmet och mer information på sidan Extramaterial.
2015-09-24 Programmet AS-Analog Clock har nu släppts i version 1.30. Programmet använder nu mindre CPU-kraft och allting kan styras med tangentbordet.
2015-09-24 Programmet AS-ASCII Text har nu släppts i version 1.10. Du kan nu välja vilket teckensnitt (och storlek) som ska användas för rendering och ändra storlek på fönstret.
2015-09-24 Programmet AS-Password Generator har nu släppts i version 2.20. Du kan nu redigera teckenuppsättningarna och generera från ett mönster.
2015-09-24 Programmet AS-ROT13 har nu släppts i version 1.10. Du hittar programmet och mer information på sidan Extramaterial.
2015-09-24 Programmet AS-Luhn har nu släppts i version 1.10. Du hittar programmet och mer information på sidan Extramaterial.
2015-08-12 Programmet AS-Gradient har nu släppts i version 1.50.
2015-08-12 Jag har uppdaterat alla program till att använda nyare och trevligare knappbilder. Jag har också byggt nya förloppsindikatorer till alla program.
2015-08-10 Programmet AS-SaveScreen har nu släppts i version 2.0.
2015-08-10 Alla program är nu anpassade för Windows 10.
2015-06-01 Programmet AS-Auto Replace har nu släppts i version 1.60. Nu kan du ange din egen sökväg till din redigerare om du inte vill använda Windows Anteckningar.
2015-02-20 Viktigt: Alla program använder nu Unicode-kodning för strängar. Innan du uppdaterar programmen måste du ta bort alla INI/PREF/BIN-filer för programmen. Alla program är nu Unicode-säkra.
2015-01-01 Programmet AS-Password Generator har nu släppts i version 2.10.
2013-09-20 Programmet AS-File Date har nu släppts i version 1.40.
2013-09-20 Programmet AS-CopyJob har nu släppts i version 1.32.
2013-09-16 Programmet AS-CopyIP har nu släppts i version 1.21.
2013-09-16 Programmet AS-Auto Replace har nu släppts i version 1.50.
2013-09-16 Programmet AS-Change Case har nu släppts i version 1.20.
2013-09-16 Programmet AS-File Date har nu släppts i version 1.30.
2013-09-16 Programmet AS-File Renamer har nu släppts i version 1.40.
2013-09-16 Programmet AS-File Table har nu släppts i version 1.40.
2013-01-16 Programmet AS-Analog Clock har nu släppts i version 1.21.
2012-11-20 Programmet AS-CopyJob har nu släppts i version 1.31. Programmet visar nu individuell statistik för "enhet-till-enhet" när ett jobb är klart.
2012-09-26 Programmet AS-CopyJob har nu släppts i version 1.30. Programmet testar nu för kollisioner vid operationer med sökvägar till nätverket.
2012-08-20 Programmet AS-CopyJob har nu släppts i version 1.21.
2011-12-01 Programmet AS-CopyJob har nu släppts i version 1.20. Nu finns en kryssruta för att kopiera fildatumet och du kan döda förloppet genom att stänga fönstret.
2011-11-01 Programmet AS-Gradient har nu släppts i version 1.40. Nu finns även BMP-formatet.
2011-11-01 Programmet AS-SaveScreen har nu släppts i version 1.20. Nu finns även BMP-formatet.
2011-08-24 Programmet AS-Blanker har nu släppts i version 2.0. Nu finns en alternativ tangentkombination om du saknar [PAUSE]-tangenten.
2011-07-24 Programmet AS-CopyJob har nu släppts i version 1.10.
2011-07-22 Programmet AS-CopyJob har släppts i version 1.0. Programmet gör det bekvämt och säkert att skapa en lista av kopierings- och flyttningsåtgärder av filer och mappar och sedan låta datorn arbeta med det tills allt är klart.
2011-04-18 Programmet AS-SaveScreen har nu släppts i version 1.10.
2011-03-14 Programmet AS-QuickText har släppts i version 1.0.
2011-02-24 Programmet AS-TimeSync har nu släppts i version 1.21.
2011-01-14 Alla program är nu portabla. Ladda ned programmen igen för att få de nya portabla versionerna.
2010-06-24 Programmet AS-Password Generator har nu släppts i version 2.0.
2010-03-28 Programmet AS-Hex Color har nu släppts i version 1.20.
2010-03-24 Programmet AS-Hex Color har nu släppts i version 1.10.
2010-01-01 Har lagt upp webbplatsen /international/ för utländska besökare. (Rensade även upp i denna lista.)
2007-07-01 Webbplatsen flyttades hit: www.andreas-software.com.

Copyright © 1998-2018, Andreas Jönsson. Alla rättigheter reserverade.

In English?
View this page in English