Andreas Software
Gratisprogram för Windows av Andreas Jönsson

Källkod

Här hittar du källkod skriven av mig som du får använda och modifiera fritt, det enda kravet är att kommentaren om ursprunglig upphovsman (och notisen om detta) finns kvar i källkoden.

Det är huvudsakligen källkod för Embarcadero Delphi, men andra språk kan förekomma.

Då min källkod har blivit stulen flera gånger under åren 1998 till 2021 kan jag inte publicera vad jag vill av min egen källkod då det finns personer som har publicerat den i sitt namn.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z