Andreas Software
Gratisprogram för Windows av Andreas Jönsson

Källkod

Här hittar du källkod skriven av mig som du får använda och modifiera fritt, det enda kravet är att kommentaren om ursprunglig upphovsman (och notisen om detta) finns kvar i källkoden.

Det är källkod för Embarcadero Delphi.

Då min källkod som jag skrivit innan 2020-10-01 har blivit stulen flera gånger under åren 1998 till 2020 kan jag inte publicera vad jag vill av min egen källkod då det finns personer som har publicerat den i sitt namn.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z