Andreas Software
Gratisprogram för Windows av Andreas Jönsson

FAQ

Vanligt förekommande frågor besvaras här.

Hur är dina program licensierade?

Alla program som finns på denna webbplats är licensierade som freeware utan restriktioner, vilket innebär att de är gratis att ladda ned och använda utan några funktions- eller tidsbegränsningar, både för privat och kommersiellt bruk. Programmen får spridas vidare i sin ursprungsform men får inte säljas.

Hur installerar jag något av dina program?

Mina program är i princip bara att packa upp till valfri mapp och köra. Vill du ha genvägar i Start-menyn får du skapa dom manuellt. Programmen (EXE-filerna) kan läggas direkt på skrivbordet om du vill - då behöver du inte göra några genvägar. (Eftersom alla mina program är portabla, vilket innebär att de lagrar inställningar i samma mapp som programfilen, ska du inte lägga något av mina program under den vanliga "Program"-mappen eftersom de då inte kan skriva till mappen. Du kan t.ex. skapa en ny mapp i roten på din systemdisk och ge den namnet "Andreas Software" och lägga alla filer där.)

Hur skapar jag en genväg till ett program i Autostart?

Vissa program är lämpliga att skapa en genväg till i Autostart vilket gör att de startas automatiskt när du loggar in i Windows. För att skapa en genväg till ett program i Autostart öppnar du rutan Kör (t.ex. genom att trycka [WIN+R] på tangentbordet) och skriv "shell:Startup" (för bara dig) eller "shell:Common Startup" (för alla användare) och tryck OK. I mappen som öppnas kan du nu skapa en genväg till programmet (EXE-filen) på det vanliga sättet. (Detta kommer inte fungera för program som kräver administrativa rättigheter. I dessa fall kan du använda "Schemaläggaren" i Windows.)

Hur lägger jag till en parameter till ett program?

För att lägga till en parameter till ett program kan du öppna rutan Kör (t.ex. genom att trycka [WIN+R] på tangentbordet) och välja programfilen och sedan lägga till ett mellanslag efter sökvägen till programfilen och sedan lägga till parametern. Ytterligare parametrar läggs till på samma sätt (ett mellanslag och parametern). Om en parameter innehåller mellanslag måste den börja och sluta med ett dubbelt citationstecken. Vill du rationalisera kan du använda citationstecken i vilket fall, det kommer också fungera. Du kan även skapa genvägar med förinställda parametrar, skapa då genvägen till programfilen som vanligt, öppna sedan Egenskaper för genvägen och lägg till parametern på samma sätt i fältet Mål.

Kan jag tvinga ett program att visas på Engelska eller Svenska?

Ja. Programmen försöker automatiskt att känna av vilket språk som ska användas. Om du vill välja vilket språk som ska användas kan du använda parametrarna "/English" och "/Swedish".

Vad innebär "Rekursivt"? (AS-Auto Replace, AS-Change Case, AS-File Date, AS-File Table)

Rekursivt är ett alternativ som anger om programmet ska söka även i undermappar till den valda mappen.

Vad innebär "Filter"? (AS-Auto Replace, AS-File Renamer, AS-File Table)

Filter är ett kriterium för inkludering av filer. Ange "*.TXT" för att inkludera alla TXT-filer. Vill du inkludera alla filer, ange "*". (Utan dubbla citationstecken.)

Vad innebär "Skiftlägeskänsligt"? (AS-Auto Replace)

Skiftlägeskänsligt är ett alternativ som anger om programmet ska göra någon skillnad på stora och små bokstäver.

Under vilka omständigheter kan filer hoppas över? (AS-Auto Replace)

Detta gäller för "Auto"-läget i AS-Auto Replace. Om en fil har ett kodningsläge (vilket programmet kan identifiera) som inte stöds kommer programmet att hoppa över denna fil. Detta görs för att undvika skador på filens innehåll.

Vad är INI/PREF/BIN-filen?

Vissa av programmen lagrar inställningar i denna fil, vanligtvis med filnamnet "ProgramNamn.INI", "ProgramNamn.PREF" eller "ProgramNamn.BIN". Denna fil kan tas bort om du vill återställa programmets inställningar.

Andra frågor? Kontakta mig.