Andreas Software
Gratisprogram för Windows av Andreas Jönsson

FAQ

Vanligt förekommande frågor besvaras här.

Hur är dina program licensierade?

Alla program som finns på denna webbplats är licensierade som freeware utan restriktioner, vilket innebär att de är gratis att ladda ned och använda utan några funktions- eller tidsbegränsningar, både för privat och kommersiellt bruk. Programmen får spridas vidare/delas fritt. Programmet AS-File Transfer och dess varianter är även licensierade som Indy-modifierad BSD-licens. Dessa program är byggda med Indy - Internet Direct.

Varför står det "Utgivare: Okänd" när jag försöker köra dina program?

Av ekonomiska skäl signerar jag inte mina program. Men jag kan garantera dig att jag inte har lagt in någon elak kod i mina program. En person med de rätta kunskaperna kan granska programmen och se exakt vad dom gör, detta är något som görs dagligen hos de större tillverkarna av antivirusprogram och säkerhetsfirmor som aktivt letar efter elak kod.

Mitt antivirusprogram avråder mig från att köra ett av dina program. Vad ska jag göra?

Om du känner dig osäker, skicka in programmet för granskning för att säkert få reda på att programmet är rent. Då granskar experter programmet och kan se exakt vad det gör och avgör om programmet är rent eller inte. Detta kan dock ta lite tid, du kommer att få ett meddelande om testresultatet när det är klart. Du kan även välja att köra programmet ändå.

Hur installerar jag något av dina program?

Mina program är i princip bara att packa upp till valfri mapp och köra. Vill du ha genvägar i Start-menyn eller på skrivbordet får du skapa dom manuellt. Eftersom de flesta av mina program är portabla, vilket innebär att de lagrar inställningar i samma mapp som programfilen, ska du inte lägga något av mina program under den vanliga "Program"-mappen eftersom de då inte kan skriva till mappen. Du kan t.ex. skapa en ny mapp i roten på din systemdisk och ge den namnet "Andreas Software" och lägga alla filer där. Tips! Du kan även använda mitt program AS-Downloader 1.10.

Hur skapar jag en genväg till ett program i Autostart?

Vissa program är lämpliga att skapa en genväg till i Autostart vilket gör att de startas automatiskt när du loggar in i Windows. För att skapa en genväg till ett program i Autostart öppnar du rutan Kör (t.ex. genom att trycka [WIN+R] på tangentbordet) och skriv "shell:Startup" (för bara dig) eller "shell:Common Startup" (för alla användare) och tryck OK. I mappen som öppnas kan du nu skapa en genväg till programmet (EXE-filen) på det vanliga sättet. (Detta kommer inte fungera för program som kräver administrativa rättigheter. I dessa fall kan du använda "Schemaläggaren" i Windows.)

Hur lägger jag till en parameter till ett program?

För att lägga till en parameter till ett program kan du öppna rutan Kör (t.ex. genom att trycka [WIN+R] på tangentbordet) och välja programfilen och sedan lägga till ett mellanslag efter sökvägen till programfilen och sedan lägga till parametern. Ytterligare parametrar läggs till på samma sätt (ett mellanslag och parametern). Om en parameter innehåller mellanslag måste den börja och sluta med ett dubbelt citationstecken. Vill du rationalisera kan du använda dubbla citationstecken i vilket fall, det kommer också fungera (i de flesta fall). Du kan även skapa genvägar med förinställda parametrar, skapa då genvägen till programfilen som vanligt, öppna sedan Egenskaper för genvägen och lägg till parametern på samma sätt i fältet Mål.

Kan jag tvinga ett program att visas på Engelska eller Svenska?

Ja. Programmen försöker automatiskt att känna av vilket språk som ska användas. Om du vill välja vilket språk som ska användas kan du använda parametrarna "/English" och "/Swedish".

Dokumentationen av ett program på webbplatsen beskriver något som jag inte kan hitta i programmet. Vad är fel?

Ladda ned programmet igen, för att få den senaste revisionen av programmet. Jag ändrar inte versionsnummer för mindre omfattande förändringar i programmen, då ändrar jag revisionsdatumet istället.

Jag ser att revisionsdatumet ändras ganska ofta och att alla program har samma revisionsdatum. Hur fungerar dina revisionsdatum?

Alla program har samma revisionsdatum. Detta då jag alltid bygger om alla program när jag har gjort förändringar, det kan vara förändringar i kodbasen som påverkar flera eller alla program, det kan även vara andra förändringar som påverkar ett eller flera program. Att revisionsdatumet har ändrats behöver inte nödvändigtvis betyda att ett specifikt program har ändrats, men då det bara tar ungefär tio minuter för min dator att bygga om alla program och ladda upp dom på servern så använder jag denna principen. Om jag har gjort förändringar värt att nämna så brukar jag skriva om dessa på sidan Nyheter. Om du på programmatisk väg vill kontrollera senaste revisionsdatumet kan du läsa filen LM.TXT.

Vad innebär "Rekursivt"? (AS-Auto Replace, AS-Change Case, AS-File Date, AS-File Table)

Rekursivt är ett alternativ som anger om programmet ska söka även i undermappar till den valda mappen.

Vad innebär "Filter"? (AS-Auto Replace, AS-CopyJob, AS-File Renamer, AS-File Table)

Filter är ett kriterium för inkludering av filer. Ange "*.TXT" för att inkludera alla TXT-filer. Vill du inkludera alla filer, ange "*". (Utan dubbla citationstecken.)

Vad innebär "Skiftlägeskänsligt"? (AS-Auto Replace)

Skiftlägeskänsligt är ett alternativ som anger om programmet ska göra någon skillnad på stora och små bokstäver.

Under vilka omständigheter kan filer hoppas över? (AS-Auto Replace)

Detta gäller för Auto-läget i AS-Auto Replace. Om en fil har ett kodningsläge (vilket programmet kan identifiera) som inte stöds kommer programmet att hoppa över denna fil. Detta görs för att undvika skador på filens innehåll.

Är inte XXTEA sårbar? (AS-QuadXXTEA, AS-QuadXXTEA Text)

Den sårbarheten gäller för versionen med 6 rundor. Sårbarheten kan åtgärdas genom att öka antalet rundor till 8 rundor. Mina XXTEA-program tillåter inte mindre än 8 rundor. Användaren kan välja mellan 8, 16, 32, 64 eller 128 rundor, med hjälp av en parameter.

Vad är INI/PREF/BIN-filen?

Vissa av programmen lagrar inställningar i denna fil, med filnamnet "ProgramNamn.INI", "ProgramNamn.PREF" eller "ProgramNamn.BIN". Denna fil kan tas bort om du vill återställa programmets inställningar.

Har du en webbplatskarta för denna webbplats?

Ja, men det är bara en lista med webbadresser. Alla webbadresser som går till en webbsida (och som även leder dig vidare på webbplatsen) kan hittas i filen Webbplatskarta.TXT.

Jag kör ett 32-bitarssystem, är det möjligt att ladda ned programmen i 32-bitarsvarianter?

Ja, EXE-X86.ZIP. Denna fil hålls uppdaterad. För de program som utför mycket beräkningsoperationer på 64-bitarstal får du räkna med sämre prestanda. Alla hastighetsreferenser som är angivna på webbplatsen gäller för 64-bitarsprogrammen.

Jag kör Windows XP, har du några program till mig?

Ja. Gå till Legacy.

Andra frågor? Kontakta mig.