Andreas Software
Gratisprogram för Windows av Andreas Jönsson

Extramaterial

Extramaterial som extra program, filer och andra saker som jag har gjort.

Ankarindex

^ Ankarindex

AS-AESCTR 1.10

AS-AESCTR 1.10
Skärmbild av AS-AESCTR 1.10

Ett kommandoradsprogram för kryptering och dekryptering av filer. Programmet använder en 256-bitars AES-256 (i CTR-läge med en 128-bitars slumpmässig nonce).

Programmet använder en (inbyggd) nyckelförstärkare, detta ökar säkerheten.

Programmet lagrar en krypterad checksumma av originalfilen, vilken verifieras vid dekryptering.

Programmet levererar en ErrorLevel-kod som indikerar framgång (0) eller fel (1).

Hastigheten mäts och programmet visar resultatet när det är klart.

Använd parametern "-NoPercent" för att visa antal Bytes som har bearbetats istället för procent.

Viktig information: Spara det nedladdade programmet om du har information krypterat med det. Jag garanterar inte kompatibilitet mellan olika versioner/revisioner av programmet.

Hastighetsreferens: Ungefär 56 MB/sek. (Intel Core i3-9100)

> Ladda ned AS-AESCTR 1.10 (Zip, 55 kB)

Revisionsdatum: 2020-10-20.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7 (SP1+), 8.1 och 10. (Även Windows Server 2012 R2 och 2016.)
Språk: Endast Engelska.

Se även AS-ARC5, AS-ARC6, AS-ISAAC64, AS-LEA och AS-QuadCAST.

^ Ankarindex

AS-AESCTR Text 1.10

AS-AESCTR Text 1.10
Skärmbild av AS-AESCTR Text 1.10

Ett program för kryptering och dekryptering av text. Programmet använder en 256-bitars AES-256 (i CTR-läge med en 128-bitars slumpmässig nonce). Programmet kodar den krypterade informationen.

Programmet använder en (inbyggd) nyckelförstärkare, detta ökar säkerheten.

Programmet komprimerar texten (om möjligt) för att öka säkerheten.

Programmet lagrar en krypterad checksumma av den (möjligtvis) komprimerade originaltexten, vilken verifieras vid dekryptering.

Tryck [F12] om du vill visa eller dölja lösenordet.

Tryck [F8] för att kopiera den aktuella texten till klippbordet.

Använd parametern "-PreScale" följt av ett tal från 100 till 200 för att skala programmet i ett tidigt skede (innan eventuell DPI-skalning). Se Skärmbild.

Viktig information: Spara det nedladdade programmet om du har information krypterat med det. Jag garanterar inte kompatibilitet mellan olika versioner/revisioner av programmet.

> Ladda ned AS-AESCTR Text 1.10 (Zip, 210 kB)

Revisionsdatum: 2020-10-20.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7 (SP1+), 8.1 och 10. (Även Windows Server 2012 R2 och 2016.)
Språk: Engelska och Svenska.

^ Ankarindex

AS-QuadCAST 1.10 (R0)

AS-QuadCAST 1.10 (R0)
Skärmbild av AS-QuadCAST 1.10 (R0)

Ett kommandoradsprogram för kryptering och dekryptering av filer. Programmet delar en 512-bitars nyckel i fyra delar och använder fyra 128-bitars CAST-128 (i CTR-läge med en 64-bitars slumpmässig nonce) i serie.

Programmet använder en (inbyggd) nyckelförstärkare, detta ökar säkerheten.

Programmet lagrar en krypterad checksumma av originalfilen, vilken verifieras vid dekryptering.

Programmet levererar en ErrorLevel-kod som indikerar framgång (0) eller fel (1).

Hastigheten mäts och programmet visar resultatet när det är klart.

Använd parametern "-NoPercent" för att visa antal Bytes som har bearbetats istället för procent.

Viktig information: Spara det nedladdade programmet om du har information krypterat med det. Jag garanterar inte kompatibilitet mellan olika versioner/revisioner av programmet.

Hastighetsreferens: Ungefär 2,40 MB/sek. (Intel Core i3-9100)

> Ladda ned AS-QuadCAST 1.10 (R0) (Zip, 64 kB)

Revisionsdatum: 2020-10-20.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7 (SP1+), 8.1 och 10. (Även Windows Server 2012 R2 och 2016.)
Språk: Endast Engelska.

^ Ankarindex

AS-QuadCAST Text 1.10 (R0)

AS-QuadCAST Text 1.10 (R0)
Skärmbild av AS-QuadCAST Text 1.10 (R0)

Ett program för kryptering och dekryptering av text. Programmet delar en 512-bitars nyckel i fyra delar och använder fyra 128-bitars CAST-128 (i CTR-läge med en 64-bitars slumpmässig nonce) i serie. Programmet kodar den krypterade informationen.

Programmet använder en (inbyggd) nyckelförstärkare, detta ökar säkerheten.

Programmet komprimerar texten (om möjligt) för att öka säkerheten.

Programmet lagrar en krypterad checksumma av den (möjligtvis) komprimerade originaltexten, vilken verifieras vid dekryptering.

Tryck [F12] om du vill visa eller dölja lösenordet.

Tryck [F8] för att kopiera den aktuella texten till klippbordet.

Använd parametern "-PreScale" följt av ett tal från 100 till 200 för att skala programmet i ett tidigt skede (innan eventuell DPI-skalning). Se Skärmbild.

Viktig information: Spara det nedladdade programmet om du har information krypterat med det. Jag garanterar inte kompatibilitet mellan olika versioner/revisioner av programmet.

> Ladda ned AS-QuadCAST Text 1.10 (R0) (Zip, 219 kB)

Revisionsdatum: 2020-10-20.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7 (SP1+), 8.1 och 10. (Även Windows Server 2012 R2 och 2016.)
Språk: Engelska och Svenska.

^ Ankarindex

AS-OFZ 1.10

AS-OFZ 1.10
Skärmbild av AS-OFZ 1.10

Ett kommandoradsprogram för komprimering och dekomprimering av filer. Programmet är huvudsakligen tänkt som ett kompanjonprogram till mina kommandoradsprogram för kryptering, för att köras på komprimerbar data före kryptering och efter dekryptering. Programmet tillämpar felkontroll med hjälp av CRC-64-ECMA. Du kan komprimera upp till 128 MB data.

> Ladda ned AS-OFZ 1.10 (Zip, 156 kB)

Revisionsdatum: 2020-10-20.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7 (SP1+), 8.1 och 10. (Även Windows Server 2012 R2 och 2016.)
Språk: Endast Engelska.

^ Ankarindex

AS-Downloader 1.0

AS-Downloader 1.0
Skärmbild av AS-Downloader 1.0

Ett kommandoradsprogram för att lägga till/uppdatera alla program från denna webbplats till en tillbörlig (rekommenderad) plats. Den rekommenderade platsen att lägga alla filer från denna webbplats är i en mapp med namnet "Andreas Software" i roten på din systemdisk. Programmet tar hand om de flesta av stegen som krävs för att lägga till/uppdatera alla program (förutom nedstängning av program som körs inuti mappen) vilket inkluderar skapa/rensa mappen, ladda ned den korrekta Zip-filen (beroende på ditt språk) med alla program, dekomprimera dom och skapa en genväg till mappen på skrivbordet.

Säkerhetsinformation: Vissa antivirusprogram tolkar detta förfarande (nedladdning av en lista av osignerade EXE-filer från Internet och skrivning av dom till disk) som misstänkt och kanske blockerar det som ett hot. För maximal kompatibilitet kan du tillfälligt inaktivera ditt skydd innan användning av AS-Downloader.

Instruktioner för AS-Downloader 1.0

Valfria parametrar:

 • "/AlsoWipeSettings" (Rensa även bort alla INI/PREF/BIN-filer.)
 • "/NoShortcut" (Skapa ingen genväg på skrivbordet.)
 • "/NoPause" (Be inte om [ENTER]-tangenten för att avsluta.)
 • "/English" (Tvinga nedladdning av den Engelska Zip-filen.)
 • "/Swedish" (Tvinga nedladdning av den Svenska Zip-filen.)

> Ladda ned AS-Downloader 1.0 (Zip, 314 kB)

Revisionsdatum: 2020-10-20.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7 (SP1+), 8.1 och 10. (Även Windows Server 2012 R2 och 2016.)
Språk: Endast Engelska.

^ Ankarindex

AS-ROT13 1.10

AS-ROT13 1.10
Skärmbild av AS-ROT13 1.10

Ett program för det klassiska ROT13-chiffret. Tryck på knappen för att rotera A-Z, a-z och även 0-9 om du kryssar i "ROT5"-kryssrutan.

> Ladda ned AS-ROT13 1.10 (Zip, 20 kB)

Revisionsdatum: 2020-10-20.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7 (SP1+), 8.1 och 10. (Även Windows Server 2012 R2 och 2016.)
Språk: Engelska och Svenska.

^ Ankarindex

AS-Luhn 1.10

AS-Luhn 1.10
Skärmbild av AS-Luhn 1.10

Ett program för att verifiera kontrollsiffran av en nummerserie med Luhn-algoritmen. Ange hela nummerserien, förutom kontrollsiffran, som då kommer dyka upp i verifieringsrutan.

> Ladda ned AS-Luhn 1.10 (Zip, 19 kB)

Revisionsdatum: 2020-10-20.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7 (SP1+), 8.1 och 10. (Även Windows Server 2012 R2 och 2016.)
Språk: Engelska och Svenska.

^ Ankarindex

AS-Random Numbers 1.20

AS-Random Numbers 1.20
Skärmbild av AS-Random Numbers 1.20

Ett program för att säkert generera en lista med slumpade nummer. Ange bara hur många nummer som ska väljas ut och ange lägsta och högsta nummer. Programmet ser till att alla nummer som genereras är unika, det vill säga förekommer endast en gång per genererad lista.

Du kan generera upp till 10 000 nummer från 0 till 999 999.

Programmet använder en kryptografiskt säker generator. (ISAAC-64 frösatt med slumpmässiga data från Microsoft Crypto API.)

> Ladda ned AS-Random Numbers 1.20 (Zip, 1,19 MB)

Revisionsdatum: 2020-10-20.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7 (SP1+), 8.1 och 10. (Även Windows Server 2012 R2 och 2016.)
Språk: Engelska och Svenska.

^ Ankarindex

AS-Date & Time 1.0

AS-Date & Time 1.0
Skärmbild av AS-Date & Time 1.0

Ett program som visar aktuell datum och tid med skuggad text, både i talbart och klassiskt format. Programmet har en funktion för enkel förflyttning och programmet kommer ihåg positionen på skärmen tills nästa gång det startas.

> Ladda ned AS-Date & Time 1.0 (Zip, 86 kB)

Revisionsdatum: 2020-10-20.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7 (SP1+), 8.1 och 10. (Även Windows Server 2012 R2 och 2016.)
Språk: Engelska och Svenska.

^ Ankarindex

AS-Local IPs 1.10

AS-Local IPs 1.10
Skärmbild av AS-Local IPs 1.10

Detta program går igenom din dators lokala IP-adresser, visar de var för sig och låter dig kopiera den aktuella IP-adressen till Urklipp i Windows. Tryck OK för att kopiera och visa nästa eller tryck Avbryt för att visa nästa utan att kopiera.

Programmet stöder både IPv4 och IPv6. (Använd parametern "/IPv6" för IPv6.)

> Ladda ned AS-Local IPs 1.10 (Zip, 36 kB)

Revisionsdatum: 2020-10-20.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7 (SP1+), 8.1 och 10. (Även Windows Server 2012 R2 och 2016.)
Språk: Engelska och Svenska.

Se även AS-CopyIP 1.30.

^ Ankarindex

AS-Circle Image 1.10

AS-Circle Image 1.10
Skärmbild av AS-Circle Image 1.10

Detta kommandoradsprogram laddar en JPEG-bild och skapar en cirkelbild med en alpha-kanal och sparar den som en 32-bitars PNG-bild. Programmet gör detta med Anti-Alias för att få mjuka kanter. Värt att notera är att programmet inte tar bort den övriga informationen i bilden, skulle du öppna bilden i ett program som inte använder alpha-kanalen kommer hela bilden att visas utan cirkeln.

Exempel
Exempel

> Ladda ned AS-Circle Image 1.10 (Zip, 228 kB)

Revisionsdatum: 2020-10-20.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7 (SP1+), 8.1 och 10. (Även Windows Server 2012 R2 och 2016.)
Språk: Endast Engelska.

^ Ankarindex

AS-CC 2.10 (CC som i Color Correction)

AS-CC 2.10
Skärmbild av AS-CC 2.10

Ett program som kan ändra gamma-värdena för komponenterna röd, grön och blå för att få den miljö du vill. Programmet kan även förskjuta färgkomponenterna för att bättre styra över gråskalorna. Windows har ett inbyggt skydd som gör att ett program inte ska kunna göra alltför stora ändringar, jag har inkluderat en REG-fil som låter dig inaktivera detta skydd (omstart krävs).

Information: Programmet bara skapar och laddar gamma-tabellen, där finns ingen funktionalitet för att göra ändringarna bestående. Om du vill att ändringarna ska bli bestående - skapa en genväg till programmet (med parametrarna förinställda) i Autostart och se också till att inga andra program ändrar gamma-tabellen. Det finns dock flera händelser i Windows som kan återställa gamma-tabellen, därför kan det vara bra att även ha en genväg till programmet (med parametrarna förinställda) på skrivbordet. Om ditt grafikkort har funktioner för att ställa in gamma och förskjutning så är det bättre att använda dessa, men saknas dom så är detta programmet åtminstone bättre än inget.

Instruktioner för AS-CC 2.10

Parametrar:

 • "/Monitor=1 till 999" (Väljer skärm.)
 • "/AGamma=1 till 100" (Sätter alla komponenter till detta värde.)
 • "/RGamma=1 till 100"
 • "/GGamma=1 till 100"
 • "/BGamma=1 till 100"
 • "/AOffset=+/-1 till 48" (Sätter alla komponenter till detta värde.)
 • "/ROffset=+/-1 till 48"
 • "/GOffset=+/-1 till 48"
 • "/BOffset=+/-1 till 48"
 • "/Silent" (Tyst läge, ingen meddelanderuta.)

T.ex. Kör => "C:\Andreas Software\AS-CC.EXE" "/Monitor=1" "/RGamma=80" "/GGamma=70" "/BGamma=60" "/ROffset=+16" "/GOffset=+4" "/BOffset=-16" => OK.

Notera: Om du inte ser någon skillnad vid användning av detta program betyder det att ditt grafikkort inte stöder denna funktion.

> Ladda ned AS-CC 2.10 (Zip, 38 kB)

Revisionsdatum: 2020-10-20.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7 (SP1+), 8.1 och 10. (Även Windows Server 2012 R2 och 2016.)
Språk: Engelska och Svenska.

^ Ankarindex

AS-Scale2X 1.0

AS-Scale2X 1.0
Skärmbild av AS-Scale2X 1.0

Ett kommandoradsprogram för att skala upp "pixelkonst" med avrundning av fyrkanterna. Du anger ett värde från 1 (2 × uppskalning) till 8 (256 × uppskalning). Programmet arbetar med bilder i BMP-formatet.

Programmet räknar ut hastigheten, i genererade megapixlar / sekund.

Exempel

Input file
Input file

Pixel resize
Pixel resize

Output file
Output file

Använd parametern "-NF" för att inte lägga på filtret. Resultatet av att använda denna parameter kommer bli "pixel resize".

Du kan även ladda ned AS-EPX 1.0 som använder EPX-algoritmen men med optimeringar gjorda för Scale2X-algoritmen. Resultatet är en något snabbare EPX/Scale2X.

> Ladda ned AS-Scale2X 1.0 (Zip, 74 kB)

Revisionsdatum: 2020-10-20.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7 (SP1+), 8.1 och 10. (Även Windows Server 2012 R2 och 2016.)
Språk: Endast Engelska.

^ Ankarindex

AS-Scale3X 1.0

AS-Scale3X 1.0
Skärmbild av AS-Scale3X 1.0

Ett kommandoradsprogram för att skala upp "pixelkonst" med avrundning av fyrkanterna. Du anger ett värde från 1 (3 × uppskalning) till 6 (729 × uppskalning). Programmet arbetar med bilder i BMP-formatet.

Programmet räknar ut hastigheten, i genererade megapixlar / sekund.

Exempel

Input file
Input file

Pixel resize
Pixel resize

Output file
Output file

Använd parametern "-NF" för att inte lägga på filtret. Resultatet av att använda denna parameter kommer bli "pixel resize".

Scale3X-algoritmen kan runda av fyrkanterna ännu mer (än Scale2X-algoritmen). Se Lonely_Pixel_Scale2X.PNG och Lonely_Pixel_Scale3X.PNG.

> Ladda ned AS-Scale3X 1.0 (Zip, 74 kB)

Revisionsdatum: 2020-10-20.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7 (SP1+), 8.1 och 10. (Även Windows Server 2012 R2 och 2016.)
Språk: Endast Engelska.

^ Ankarindex

AS-Emboss Blend 1.0

AS-Emboss Blend 1.0
Skärmbild av AS-Emboss Blend 1.0

Ett kommandoradsprogram för att lägga på ett "emboss"-filter på en bild och även blanda in färger från källbilden. Programmet arbetar med bilder i JPEG-formatet.

Använd parametern "-NIF" för att inte invertera filtret.

Använd parametern "-NIBV" för att inte invertera blandningsvärdet.

Använd parametern "-NB" för att inte använda blandning av färger.

> Ladda ned AS-Emboss Blend 1.0 (Zip, 173 kB)

Revisionsdatum: 2020-10-20.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7 (SP1+), 8.1 och 10. (Även Windows Server 2012 R2 och 2016.)
Språk: Endast Engelska.

^ Ankarindex

AS-Frame 1.0

AS-Frame 1.0
Skärmbild av AS-Frame 1.0

Ett kommandoradsprogram för att lägga till en ram på en bild. Ramen är en gradient "bevel"-effekt (även kallad en "buttonize"-effekt) och ytterst läggs en svart ram till med en bredd av en pixel. Programmet arbetar med bilder i JPEG-formatet.

Exempel
Exempel

> Ladda ned AS-Frame 1.0 (Zip, 172 kB)

Revisionsdatum: 2020-10-20.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7 (SP1+), 8.1 och 10. (Även Windows Server 2012 R2 och 2016.)
Språk: Endast Engelska.

^ Ankarindex

AS-Threshold Filter 1.10

AS-Threshold Filter 1.10
Skärmbild av AS-Threshold Filter 1.10

Ett kommandoradsprogram för att applicera ett tröskel-filter på en bild. Ett tröskel-filter är ett mycket simpelt filter som vanligtvis ser till att en bild endast består av två färger. Programmet låter dig välja dessa två färger och justera tröskel-värdet vid behov. Programmet arbetar med bilder i BMP-formatet.

Använd parametern "-FC" för att tillåta fyra färger eller "-EC" för att tillåta åtta färger. Resterande två eller sex färger räknas ut automatiskt och tröskel-värdet ignoreras när man använder någon av dessa parametrar.

Använd parametern "-FR" för att tillåta hela färgrymden från färg ett till färg två. Tröskel-värdet ignoreras även när man använder denna parameter.

Använd parametern "-SC" för att växla de två färgerna med varandra.

Hex-färger: Förkortade hex-färger stöds inte.

> Ladda ned AS-Threshold Filter 1.10 (Zip, 75 kB)

Revisionsdatum: 2020-10-20.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7 (SP1+), 8.1 och 10. (Även Windows Server 2012 R2 och 2016.)
Språk: Endast Engelska.

^ Ankarindex

AS-EAN13 1.0

AS-EAN13 1.0
Skärmbild av AS-EAN13 1.0

Ett kommandoradsprogram för att konvertera tolv siffror till en streckkodsbild i EAN-13-formatet. Programmet sparar bilden i BMP-format.

Bilden ritas i en förhållandevis hög upplösning, för att du ska kunna skriva ut den med en högre DPI-inställning och ändå få hög kvalité.

Använd parametern "-H" för att rita bilden i en högre upplösning. Bilden blir då dubbelt så stor.

Se EAN13.PNG (1 080 × 644 pixlar) och EAN13_H.PNG (2 160 × 1 288 pixlar).

Du kan även ladda ned AS-EAN8 1.0 för att konvertera sju siffror till en streckkodsbild i EAN-8-formatet.

Se EAN8.PNG (792 × 644 pixlar) och EAN8_H.PNG (1 584 × 1 288 pixlar).

> Ladda ned AS-EAN13 1.0 (Zip, 75 kB)

Revisionsdatum: 2020-10-20.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7 (SP1+), 8.1 och 10. (Även Windows Server 2012 R2 och 2016.)
Språk: Endast Engelska.

^ Ankarindex

AS-PortOpen 1.0

AS-PortOpen 1.0
Skärmbild av AS-PortOpen 1.0

Ett kommandoradsprogram för att kontrollera om en värd accepterar anslutningar på en specifik port. Programmet stöder både IPv4 och IPv6.

> Ladda ned AS-PortOpen 1.0 (Zip, 37 kB)

Revisionsdatum: 2020-10-20.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7 (SP1+), 8.1 och 10. (Även Windows Server 2012 R2 och 2016.)
Språk: Endast Engelska.

^ Ankarindex

AS-TBR 1.0

AS-TBR 1.0
Skärmbild av AS-TBR 1.0

Ett kommandoradsprogram för att mäta tiden som har gått sedan förra gången programmet kördes. Programmet kan användas för att göra ett obegränsat antal mätningar.

> Ladda ned AS-TBR 1.0 (Zip, 38 kB)

Revisionsdatum: 2020-10-20.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7 (SP1+), 8.1 och 10. (Även Windows Server 2012 R2 och 2016.)
Språk: Endast Engelska.

^ Ankarindex

AS-UCase 1.0

Ingen skärmbild tillgänglig.

Detta är ett mycket simpelt program som tar texten som finns i klippbordet och ersätter den med en version där alla tecken är i versaler.

> Ladda ned AS-UCase 1.0 (Zip, 5 kB)

Revisionsdatum: 2020-10-20.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7 (SP1+), 8.1 och 10. (Även Windows Server 2012 R2 och 2016.)
Språk: Engelska och Svenska.

^ Ankarindex

AS-LCase 1.0

Ingen skärmbild tillgänglig.

Detta är ett mycket simpelt program som tar texten som finns i klippbordet och ersätter den med en version där alla tecken är i gemener.

> Ladda ned AS-LCase 1.0 (Zip, 5 kB)

Revisionsdatum: 2020-10-20.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7 (SP1+), 8.1 och 10. (Även Windows Server 2012 R2 och 2016.)
Språk: Engelska och Svenska.

^ Ankarindex

AS-ScreenRGB 1.0

Ingen skärmbild tillgänglig.

Detta är ett program för att växla mellan grundfärgerna röd, grön och blå (och även vit och svart). Den aktuella färgen visas på hela skärmen och inte ens muspekaren är synlig. Programmet kan användas för att upptäcka om en skärm har några defekta pixlar, dessa bör nämligen träda fram extra tydligt i vissa av dessa färger. Du växlar med [ENTER] och avslutar med [ESCAPE].

> Ladda ned AS-ScreenRGB 1.0 (Zip, 58 kB)

Revisionsdatum: 2020-10-20.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7 (SP1+), 8.1 och 10. (Även Windows Server 2012 R2 och 2016.)
Språk: Engelska och Svenska.

^ Ankarindex

AS-Color Cycle 1.0

Ingen skärmbild tillgänglig.

Detta är ett program för att växla mellan grundfärgerna röd, grön och blå (och även vit och svart). Växlingen sker varje sekund, eller ännu snabbare om du anger parametern "/Fast" (varje fjärdedels sekund). Den aktuella färgen visas på hela skärmen och inte ens muspekaren är synlig. Du avslutar med [ESCAPE].

> Ladda ned AS-Color Cycle 1.0 (Zip, 57 kB)

Revisionsdatum: 2020-10-20.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7 (SP1+), 8.1 och 10. (Även Windows Server 2012 R2 och 2016.)
Språk: Engelska och Svenska.

^ Ankarindex

AS-Melody and Freq Suite 1.0 (Sine, Square)

Ingen skärmbild tillgänglig.

En samling som består av två program som kan spela en melodisträng och två program som kan spela en angiven frekvens (i Hz) i en angiven längd (i millisekunder). Sine-programmen använder ljudkortet (i form av sinusvågor) och Square-programmen använder ljudkortet (i form av fyrkantsvågor). Kan t.ex. användas för att signalera någonting i ett program, skript eller i en batch-fil. Programmen visar ingenting på skärmen och avslutas när ljudet har spelats.

Använd parametern "/KeepWAV" för att behålla den genererade ljudfilen "Audio.WAV" som lägger sig i samma mapp som programmen. (Dessa program behöver skrivrättigheter till mappen där EXE-filerna är sparade.)

Specifikationer för genererade ljudfiler:

 • Samplingar per sekund: 44 100.
 • Bitar per sampling: 16.
 • Kanaler: 2 (Stereo).
 • Format: PCM (Pulse Code Modulation).

(Dessa värden kallas vanligtvis CD-kvalité.)

Instruktioner för Melody-programmen

Melodisträngen skickas som en parameter till programmen. (Kom ihåg att omsluta den med ett dubbelt citationstecken före och efter melodisträngen.)
T.ex. Kör => "C:\Andreas Software\AS-SQUARE-MELODY.EXE" "a A f f F g a A g f E p g G e f g e a f D C" => OK. Se Melodies.TXT.

Instruktioner för Freq-programmen

Parametern "/F=440" anger frekvensen till 440 Hz. Parametern "/D=1000" anger längden till 1 000 millisekunder (1 sekund). Dessa värden är standard om de inte är angivna.
T.ex. Kör => "C:\Andreas Software\AS-SQUARE-FREQ.EXE" "/F=440" "/D=1000" => OK.

> Ladda ned AS-Melody and Freq Suite 1.0 (Zip, 155 kB)

Revisionsdatum: 2020-10-20.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Portabla, x64.
Operativsystem: Windows 7 (SP1+), 8.1 och 10. (Även Windows Server 2012 R2 och 2016.)
Språk: Engelska och Svenska.

^ Ankarindex

Gubbar

Jag har ritat åtta gubbar. De är 20 × 20 pixlar stora (inklusive transparent utfyllnad) och är i transparent GIF-format. Använd dom till vad du vill.

:) ;) :D ;D :( ;( :P ;P

> Ladda ned Gubbar (Zip, 2 kB)

^ Ankarindex

Tärningar (GIF)

Jag har ritat en uppsättning av tärningar från ett till sex, jag har även inkluderat en tom tärning. De är 16 × 16 pixlar stora (inklusive transparent utfyllnad) och är i transparent GIF-format. Använd dom till vad du vill.

Tärning 0 (Tom) Tärning 1 Tärning 2 Tärning 3 Tärning 4 Tärning 5 Tärning 6

> Ladda ned Tärningar (GIF) (Zip, 4 kB)

^ Ankarindex

Tärningar (BMP)

Detta är BMP-versionen av mina tärningar. De är 16 × 16 pixlar stora (inklusive utfyllnad) och är i BMP-format. Använd dom till vad du vill.

> Ladda ned Tärningar (BMP) (Zip, 2 kB)

^ Ankarindex

Stora Tärningar (PNG)

Jag har ritat en uppsättning av stora tärningar från ett till sex, jag har även inkluderat en tom tärning. De är 32 × 32 pixlar stora och är i PNG-format. Använd dom till vad du vill.

Stor Tärning 0 (Tom) Stor Tärning 1 Stor Tärning 2 Stor Tärning 3 Stor Tärning 4 Stor Tärning 5 Stor Tärning 6

> Ladda ned Stora Tärningar (PNG) (Zip, 2 kB)

^ Ankarindex

Stora Tärningar (BMP)

Detta är BMP-versionen av mina stora tärningar. De är 32 × 32 pixlar stora och är i BMP-format. Använd dom till vad du vill.

> Ladda ned Stora Tärningar (BMP) (Zip, 2 kB)

^ Ankarindex

Rundade Stora Tärningar (PNG)

Jag har ritat en uppsättning av rundade stora tärningar från ett till sex, jag har även inkluderat en tom tärning. De är 32 × 32 pixlar stora och är i transparent PNG-format. Använd dom till vad du vill.

Rundad Stor Tärning 0 (Tom) Rundad Stor Tärning 1 Rundad Stor Tärning 2 Rundad Stor Tärning 3 Rundad Stor Tärning 4 Rundad Stor Tärning 5 Rundad Stor Tärning 6

> Ladda ned Rundade Stora Tärningar (PNG) (Zip, 21 kB)

^ Ankarindex

Rundade Stora Tärningar (BMP)

Detta är BMP-versionen av mina rundade stora tärningar. De är 32 × 32 pixlar stora och är i BMP-format. Använd dom till vad du vill.

> Ladda ned Rundade Stora Tärningar (BMP) (Zip, 2 kB)

^ Ankarindex

Extra Stora Tärningar (PNG)

Detta är en Scale3X-version av mina stora tärningar. De är 120 × 120 pixlar stora (inklusive transparent utfyllnad) och är i transparent PNG-format. Använd dom till vad du vill.

Extra Stor Tärning 0 (Tom)    
Extra Stor Tärning 1 Extra Stor Tärning 2 Extra Stor Tärning 3
Extra Stor Tärning 4 Extra Stor Tärning 5 Extra Stor Tärning 6

> Ladda ned Extra Stora Tärningar (PNG) (Zip, 22 kB)

^ Ankarindex

Extra Stora Tärningar (BMP)

Detta är BMP-versionen av mina extra stora tärningar. De är 120 × 120 pixlar stora (inklusive utfyllnad) och är i BMP-format. Använd dom till vad du vill.

> Ladda ned Extra Stora Tärningar (BMP) (Zip, 4 kB)

^ Ankarindex

Flaggor

Jag har ritat två minimalistiska flaggor, Storbritanniens och Sveriges. De är 16 × 12 pixlar stora och är i PNG-format. Använd dom till vad du vill.

Storbritannien Sverige

> Ladda ned Flaggor (Zip, 812 B)

^ Ankarindex

Anteckningar.REG

Ett litet tillägg till Windows-registret som gör att du kan högerklicka på en fil (oavsett filtyp) och öppna den i Anteckningar. (Notera: När du gör en större Windows-uppgradering, kan denna information rensas, då får du lägga till den igen.)

> Ladda ned Anteckningar.REG (Zip, 640 B)

^ Ankarindex

Om du vill länka till webbplatsen eller skriva om den - här har du den högupplösta loggan.