Andreas Software
Gratisprogram för Windows av Andreas Jönsson

Extramaterial

Extramaterial som extra program, filer och andra saker som jag har gjort. Alla program på denna sida är inkluderade i Zip-filen på sidan Program.

Ankarindex

^ Ankarindex

AS-AESCTR 1.10

AS-AESCTR 1.10
Skärmbild av AS-AESCTR 1.10

Ett kommandoradsprogram för kryptering och dekryptering av filer. Programmet använder en 256-bitars AES-256 (i CTR-läge).

Programmet använder en (inbyggd) nyckelförstärkare, detta ökar säkerheten.

Programmet lagrar en krypterad checksumma av originalfilen, vilken verifieras vid dekryptering.

Programmet levererar en ErrorLevel-kod som indikerar framgång (0) eller fel (1).

Hastigheten mäts och programmet visar resultatet när det är klart.

Använd parametern "-NoPercent" för att visa antal Bytes som har bearbetats istället för procent.

Hastighetsreferens: Ungefär 48 MB/sek. (Intel Core i3-9100)

Viktig information: Spara det nedladdade programmet om du har information krypterad med det. Jag garanterar inte kompatibilitet mellan olika versioner/revisioner av programmet.

> Ladda ned AS-AESCTR 1.10 (Zip, 111 kB)

Revisionsdatum: 2022-01-18.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Fullt portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7, 8, 8.1, 10 och 11. (Även Server-versionerna.)
Språk: Endast Engelska.

Se även Console Crypto. Där hittar du fler kommandoradsprogram för kryptering av filer.

^ Ankarindex

AS-AESCTR Text 1.10

AS-AESCTR Text 1.10
Skärmbild av AS-AESCTR Text 1.10

Ett program för kryptering och dekryptering av text. Programmet använder en 256-bitars AES-256 (i CTR-läge). Programmet kodar den krypterade informationen.

Programmet använder en (inbyggd) nyckelförstärkare, detta ökar säkerheten.

Programmet komprimerar texten (om möjligt) för att öka säkerheten.

Programmet lagrar en krypterad checksumma av den (möjligtvis) komprimerade originaltexten, vilken verifieras vid dekryptering.

Tryck [F12] om du vill visa eller dölja lösenordet.

Tryck [F8] för att kopiera den aktuella texten till klippbordet.

Använd parametern "-PreScale" följt av ett tal från 100 till 200 för att skala programmet i ett tidigt skede (innan eventuell DPI-skalning). Se Skärmbild.

Viktig information: Spara det nedladdade programmet om du har information krypterad med det. Jag garanterar inte kompatibilitet mellan olika versioner/revisioner av programmet.

> Ladda ned AS-AESCTR Text 1.10 (Zip, 422 kB)

Revisionsdatum: 2022-01-18.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Fullt portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7, 8, 8.1, 10 och 11. (Även Server-versionerna.)
Språk: Engelska och Svenska.

^ Ankarindex

AS-QuadXXTEA Text 1.10 (Även "AS-QuadXXTEA 1.10".)

AS-QuadXXTEA Text 1.10
Skärmbild av AS-QuadXXTEA Text 1.10

Ett program för kryptering och dekryptering av text. Programmet delar en 512-bitars nyckel i fyra delar och använder fyra 128-bitars XXTEA i serie. Varje instans av XXTEA körs i 32 rundor, oavsett textstorlek. Programmet kodar den krypterade informationen.

Använd parametern "-R" följt av ett tal som kan vara 8, 16, 32, 64 eller 128 för att ställa in antalet rundor för varje instans av XXTEA. Om du inte använder denna parameter, eller anger ett ogiltigt värde kommer 32 rundor att väljas.

Programmet använder en (inbyggd) nyckelförstärkare, detta ökar säkerheten.

Programmet kontrollerar integriteten av informationen genom att säkerställa att den slumpmässiga information som lades till vid kryptering är identisk efter dekryptering.

Tryck [F12] om du vill visa eller dölja lösenordet.

Tryck [F8] för att kopiera den aktuella texten till klippbordet.

Använd parametern "-PreScale" följt av ett tal från 100 till 200 för att skala programmet i ett tidigt skede (innan eventuell DPI-skalning). Se Skärmbild.

Du kan även ladda ned AS-QuadXXTEA 1.10 (Skärmbild) för filer upp till 128 MB. Där är en textfil med mer information. Se AS-QuadXXTEA.TXT.

XXTEA-sårbarhet: Läs mer på sidan FAQ varför denna sårbarhet inte gäller för mina XXTEA-program.

Viktig information: Spara det nedladdade programmet om du har information krypterad med det. Jag garanterar inte kompatibilitet mellan olika versioner/revisioner av programmet.

> Ladda ned AS-QuadXXTEA Text 1.10 (Zip, 80 kB)

Revisionsdatum: 2022-01-18.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Fullt portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7, 8, 8.1, 10 och 11. (Även Server-versionerna.)
Språk: Engelska och Svenska.

^ Ankarindex

AS-Vigenere ML 1.0 (Även "AS-Vigenere 1.0".)

AS-Vigenere ML 1.0
Skärmbild av AS-Vigenere ML 1.0

Ett program för kryptering och dekryptering av text som använder Vigenère-kryptot. Kryptot är flera hundra år gammalt och kan lätt knäckas, så använd inte det till något viktigt! Programmet stöder teckenkoderna 32 till 126 för texten och teckenkoderna 32 till 127 för lösenordet. Teckenkoden 127 i texten används för att emulera radbrytningar, vilket har konsekvensen att även den krypterade texten kan innehålla radbrytningar. Suffixet i programmets namn (ML) talar om att programmet stöder radbrytningar (ML som i Multi-Line).

Tryck [F12] om du vill visa eller dölja lösenordet.

Tryck [F8] för att kopiera den aktuella texten till klippbordet.

Använd parametern "-PreScale" följt av ett tal från 100 till 200 för att skala programmet i ett tidigt skede (innan eventuell DPI-skalning). Se Skärmbild.

Du kan även ladda ned AS-Vigenere 1.0 (Skärmbild) som är ett kommandoradsprogram endast för A-Z. Använd parametern "-C" för att kopiera resultatet till klippbordet.

> Ladda ned AS-Vigenere ML 1.0 (Zip, 74 kB)

Revisionsdatum: 2022-01-18.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Fullt portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7, 8, 8.1, 10 och 11. (Även Server-versionerna.)
Språk: Engelska och Svenska.

^ Ankarindex

AS-Hash Text 1.0

AS-Hash Text 1.0
Skärmbild av AS-Hash Text 1.0

Ett program för att hasha text med flera olika algoritmer. De algoritmer som ingår är CRC, DJB, ELF, FNV, GENCRC, JOAAT, MURMUR3, PEARSON och XXH. Texten behandlas som UTF-8.

Tryck [F12] för att kopiera texten (hash) till klippbordet.

Tryck [F8] för att kopiera texten (text) till klippbordet.

Använd parametern "-SixteenCharacters" följt av en sträng med sexton unika tecken som programmet ska använda för att koda värdena.

Använd parametern "-PreScale" följt av ett tal från 100 till 200 för att skala programmet i ett tidigt skede (innan eventuell DPI-skalning). Se Skärmbild.

> Ladda ned AS-Hash Text 1.0 (Zip, 80 kB)

Revisionsdatum: 2022-01-18.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Fullt portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7, 8, 8.1, 10 och 11. (Även Server-versionerna.)
Språk: Engelska och Svenska.

^ Ankarindex

AS-Sub 1.10

AS-Sub 1.10
Skärmbild av AS-Sub 1.10

Ett kommandoradsprogram för substituering och desubstituering av filer. Programmet är huvudsakligen tänkt som ett kompanjonprogram till mina kommandoradsprogram för kryptering av filer, för att köras efter kryptering och före dekryptering. Programmet blandar en Byte-tabell där blandningen beror på lösenordet, denna tabell används som substitutionstabell vid substituering och vid desubstituering används en inverterad tabell.

Använd parametern "-DMR" för att dubblera antalet blandningsrundor.

Använd parametern "-QMR" för att fyrdubbla antalet blandningsrundor.

Programmet använder en nyckelförstärkare, detta förbättrar kvaliteten på blandningen.

Programmet levererar en ErrorLevel-kod som indikerar framgång (0) eller fel (1).

Hastigheten mäts och programmet visar resultatet när det är klart.

Använd parametern "-NoPercent" för att visa antal Bytes som har bearbetats istället för procent.

Hastighetsreferens: Ungefär 500 MB/sek. (Intel Core i3-9100)

Viktig information: Spara det nedladdade programmet om du har information substituerad med det. Jag garanterar inte kompatibilitet mellan olika versioner/revisioner av programmet.

> Ladda ned AS-Sub 1.10 (Zip, 457 kB)

Revisionsdatum: 2022-01-18.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Fullt portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7, 8, 8.1, 10 och 11. (Även Server-versionerna.)
Språk: Endast Engelska.

^ Ankarindex

AS-OFZ 1.10

AS-OFZ 1.10
Skärmbild av AS-OFZ 1.10

Ett kommandoradsprogram för komprimering och dekomprimering av filer. Programmet är huvudsakligen tänkt som ett kompanjonprogram till mina kommandoradsprogram för kryptering av filer, för att köras på komprimerbar data före kryptering och efter dekryptering. Programmet tillämpar felkontroll med hjälp av CRC-64-ECMA. Du kan komprimera upp till 128 MB data. OFZ är en förkortning av One File Zip.

Viktig information: Spara det nedladdade programmet om du har information komprimerad med det. Jag garanterar inte kompatibilitet mellan olika versioner/revisioner av programmet.

> Ladda ned AS-OFZ 1.10 (Zip, 153 kB)

Revisionsdatum: 2022-01-18.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Fullt portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7, 8, 8.1, 10 och 11. (Även Server-versionerna.)
Språk: Endast Engelska.

^ Ankarindex

AS-Downloader 1.10

AS-Downloader 1.10
Skärmbild av AS-Downloader 1.10

Ett kommandoradsprogram för att lägga till/uppdatera alla program från denna webbplats till en tillbörlig (rekommenderad) plats. Den rekommenderade platsen att lägga alla filer från denna webbplats är i en mapp med namnet "Andreas Software" i roten på din systemdisk. Programmet tar hand om de flesta av stegen som krävs för att lägga till/uppdatera alla program (förutom nedstängning av program som körs inuti mappen) vilket inkluderar skapa/rensa mappen, ladda ned den korrekta Zip-filen (beroende på ditt språk) med alla program, dekomprimera dom och skapa en genväg till mappen på skrivbordet.

Instruktioner för AS-Downloader 1.10

Valfria parametrar:

 • "/AlsoWipeSettings" (Rensa även bort alla INI/PREF/BIN-filer.)
 • "/NoShortcut" (Skapa ingen genväg på skrivbordet.)
 • "/NoPause" (Be inte om [ENTER]-tangenten för att avsluta.)
 • "/English" (Tvinga nedladdning av den Engelska Zip-filen.)
 • "/Swedish" (Tvinga nedladdning av den Svenska Zip-filen.)

Administrativa rättigheter: Programmet kräver administrativa rättigheter.

Portabelt? Detta är det enda program på denna webbplats som inte är fullt eller delvist portabelt. AS-Downloader skriver till roten på din systemdisk (mappen "Andreas Software") och en tillfällig fil (filen "andreas-software-temp.zip") i systemets mapp för temporära filer, denna fil tas bort efteråt. Programmet skapar även en genväg på skrivbordet.

Viktig information: Om du använder ett antivirusprogram med en hög andel av falskt positiva upptäckter är det mycket troligt att detta reagerar på några av mina program när du laddar ned alla programmen. Det enda råd jag kan ge i dessa fall är att du skickar in dessa program för granskning till tillverkaren av antivirusprogrammet du använder för att bekräfta att programmen är rena. Mina program består av 75 st. EXE-filer och 2 st. DLL-filer.

> Ladda ned AS-Downloader 1.10 (Zip, 311 kB)

Revisionsdatum: 2022-01-18.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Icke-Portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7, 8, 8.1, 10 och 11. (Även Server-versionerna.)
Språk: Endast Engelska.

^ Ankarindex

AS-ROT13 1.10

AS-ROT13 1.10
Skärmbild av AS-ROT13 1.10

Ett program för det klassiska ROT13-chiffret. Tryck på knappen för att rotera A-Z, a-z och även 0-9 om du kryssar i "Även ROT5"-kryssrutan.

Tryck [F8] för att kopiera texten till klippbordet.

> Ladda ned AS-ROT13 1.10 (Zip, 20 kB)

Revisionsdatum: 2022-01-18.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Fullt portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7, 8, 8.1, 10 och 11. (Även Server-versionerna.)
Språk: Engelska och Svenska.

^ Ankarindex

AS-Luhn 1.10

AS-Luhn 1.10
Skärmbild av AS-Luhn 1.10

Ett program för att verifiera kontrollsiffran av en numerisk sekvens med Luhn-algoritmen. Ange hela den numeriska sekvensen, förutom kontrollsiffran, som då kommer dyka upp i verifieringsrutan.

Tryck [F12] för att kopiera den numeriska sekvensen + kontrollsiffran till klippbordet.

> Ladda ned AS-Luhn 1.10 (Zip, 20 kB)

Revisionsdatum: 2022-01-18.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Fullt portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7, 8, 8.1, 10 och 11. (Även Server-versionerna.)
Språk: Engelska och Svenska.

^ Ankarindex

AS-Random Numbers 1.20

AS-Random Numbers 1.20
Skärmbild av AS-Random Numbers 1.20

Ett program för att säkert generera en lista med slumpade nummer. Ange bara hur många nummer som ska väljas ut och ange lägsta och högsta nummer. Programmet ser till att alla nummer som genereras är unika, det vill säga förekommer endast en gång per genererad lista.

Du kan generera upp till 10 000 nummer från 0 till 999 999.

Programmet använder en kryptografiskt säker generator. (ISAAC-64 frösatt med slumpmässiga data från Microsoft Crypto API.)

Tryck [F8] för att kopiera resultatet till klippbordet.

> Ladda ned AS-Random Numbers 1.20 (Zip, 1,09 MB)

Revisionsdatum: 2022-01-18.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Fullt portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7, 8, 8.1, 10 och 11. (Även Server-versionerna.)
Språk: Engelska och Svenska.

^ Ankarindex

AS-Date & Time 1.0

AS-Date & Time 1.0
Skärmbild av AS-Date & Time 1.0

Ett program som visar aktuell datum och tid med skuggad text, både i talbart och klassiskt format. Programmet har en funktion för enkel förflyttning och programmet kommer ihåg positionen på skärmen tills nästa gång det startas.

> Ladda ned AS-Date & Time 1.0 (Zip, 84 kB)

Revisionsdatum: 2022-01-18.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Fullt portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7, 8, 8.1, 10 och 11. (Även Server-versionerna.)
Språk: Engelska och Svenska.

^ Ankarindex

AS-Local IPs 1.10

AS-Local IPs 1.10
Skärmbild av AS-Local IPs 1.10

Detta program går igenom din dators lokala IP-adresser, visar de var för sig och låter dig kopiera den aktuella IP-adressen till Urklipp i Windows. Tryck OK för att kopiera och visa nästa eller tryck Avbryt för att visa nästa utan att kopiera.

Programmet stöder både IPv4 och IPv6. (Använd parametern "/IPv6" för IPv6.)

> Ladda ned AS-Local IPs 1.10 (Zip, 33 kB)

Revisionsdatum: 2022-01-18.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Fullt portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7, 8, 8.1, 10 och 11. (Även Server-versionerna.)
Språk: Engelska och Svenska.

Se även AS-CopyIP 1.30 för din publika IP-adress.

^ Ankarindex

AS-Circle Image 1.10

AS-Circle Image 1.10
Skärmbild av AS-Circle Image 1.10

Detta kommandoradsprogram laddar en JPEG-bild och skapar en cirkelbild med en alpha-kanal och sparar den som en 32-bitars PNG-bild. Programmet gör detta med Anti-Alias för att få mjuka kanter. Värt att notera är att programmet inte tar bort den övriga informationen i bilden, skulle du öppna bilden i ett program som inte använder alpha-kanalen kommer hela bilden att visas utan cirkeln.

Exempel
Exempel

> Ladda ned AS-Circle Image 1.10 (Zip, 225 kB)

Revisionsdatum: 2022-01-18.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Fullt portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7, 8, 8.1, 10 och 11. (Även Server-versionerna.)
Språk: Endast Engelska.

^ Ankarindex

AS-CC 2.10

AS-CC 2.10
Skärmbild av AS-CC 2.10

Ett program som kan ändra gamma-värdena för komponenterna röd, grön och blå för att få den miljö du vill. Programmet kan även förskjuta färgkomponenterna för att bättre styra över gråskalorna. Windows har ett inbyggt skydd som gör att ett program inte ska kunna göra alltför stora ändringar, jag har inkluderat en REG-fil som låter dig inaktivera detta skydd (omstart krävs). CC är en förkortning av Color Correction.

Information: Programmet bara skapar och laddar gamma-tabellen, där finns ingen funktionalitet för att göra ändringarna bestående. Om du vill att ändringarna ska bli bestående - skapa en genväg till programmet (med parametrarna förinställda) i Autostart och se också till att inga andra program ändrar gamma-tabellen. Det finns dock flera händelser i Windows som kan återställa gamma-tabellen, därför kan det vara bra att även ha en genväg till programmet (med parametrarna förinställda) på skrivbordet. Om ditt grafikkort har funktioner för att ställa in gamma och förskjutning så är det bättre att använda dessa, men saknas dom så är detta programmet åtminstone bättre än inget.

Instruktioner för AS-CC 2.10

Parametrar:

 • "/Monitor=1 till 999" (Väljer skärm.)
 • "/AGamma=1 till 100" (Sätter alla komponenter till detta värde.)
 • "/RGamma=1 till 100"
 • "/GGamma=1 till 100"
 • "/BGamma=1 till 100"
 • "/AOffset=(+/-)0 till 48" (Sätter alla komponenter till detta värde.)
 • "/ROffset=(+/-)0 till 48"
 • "/GOffset=(+/-)0 till 48"
 • "/BOffset=(+/-)0 till 48"
 • "/Silent" (Tyst läge, ingen meddelanderuta.)

T.ex. Kör => "C:\Andreas Software\AS-CC.EXE" "/Monitor=1" "/RGamma=80" "/GGamma=70" "/BGamma=60" "/ROffset=+16" "/GOffset=+4" "/BOffset=-16" => OK.

Notera: Om du inte ser någon skillnad vid användning av detta program betyder det att ditt grafikkort inte stöder denna funktion.

> Ladda ned AS-CC 2.10 (Zip, 35 kB)

Revisionsdatum: 2022-01-18.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Fullt portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7, 8, 8.1, 10 och 11. (Även Server-versionerna.)
Språk: Engelska och Svenska.

^ Ankarindex

AS-Scale2X 1.0 (Även "AS-EPX 1.0".)

AS-Scale2X 1.0
Skärmbild av AS-Scale2X 1.0

Ett kommandoradsprogram för att skala upp "pixelkonst" med avrundning av fyrkanterna. Du anger ett värde från 1 (2 × uppskalning) till 8 (256 × uppskalning). Programmet arbetar med bilder i BMP-formatet.

Programmet räknar ut hastigheten, i genererade megapixlar / sekund.

Exempel

Input file
Input file

Pixel resize
Pixel resize

Output file
Output file

Använd parametern "-NF" för att inte lägga på filtret. Resultatet av att använda denna parameter kommer bli "pixel resize". Denna parameter kan vara användbar om man vill demonstrera skillnaden mellan "pixel resize" och Scale2X.

Du kan även ladda ned AS-EPX 1.0 (Skärmbild) som använder EPX-algoritmen men med optimeringar gjorda för Scale2X-algoritmen. Resultatet är en något snabbare EPX/Scale2X.

> Ladda ned AS-Scale2X 1.0 (Zip, 71 kB)

Revisionsdatum: 2022-01-18.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Fullt portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7, 8, 8.1, 10 och 11. (Även Server-versionerna.)
Språk: Endast Engelska.

^ Ankarindex

AS-Scale3X 1.0

AS-Scale3X 1.0
Skärmbild av AS-Scale3X 1.0

Ett kommandoradsprogram för att skala upp "pixelkonst" med avrundning av fyrkanterna. Du anger ett värde från 1 (3 × uppskalning) till 6 (729 × uppskalning). Programmet arbetar med bilder i BMP-formatet.

Programmet räknar ut hastigheten, i genererade megapixlar / sekund.

Exempel

Input file
Input file

Pixel resize
Pixel resize

Output file
Output file

Använd parametern "-NF" för att inte lägga på filtret. Resultatet av att använda denna parameter kommer bli "pixel resize". Denna parameter kan vara användbar om man vill demonstrera skillnaden mellan "pixel resize" och Scale3X.

Scale3X-algoritmen kan runda av fyrkanterna ännu mer (än Scale2X-algoritmen). Se Lonely_Pixel_Scale2X.PNG och Lonely_Pixel_Scale3X.PNG.

> Ladda ned AS-Scale3X 1.0 (Zip, 71 kB)

Revisionsdatum: 2022-01-18.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Fullt portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7, 8, 8.1, 10 och 11. (Även Server-versionerna.)
Språk: Endast Engelska.

^ Ankarindex

AS-Emboss Blend 1.0

AS-Emboss Blend 1.0
Skärmbild av AS-Emboss Blend 1.0

Ett kommandoradsprogram för att lägga på ett "emboss"-filter på en bild och även blanda in färger från källbilden. Programmet arbetar med bilder i JPEG-formatet.

Använd parametern "-NIF" för att inte invertera filtret.

Använd parametern "-NIBV" för att inte invertera blandningsvärdet.

Använd parametern "-NB" för att inte använda blandning av färger. (Endast "emboss"-filter. Parametrarna "-BV" och "-NIBV" ignoreras.)

> Ladda ned AS-Emboss Blend 1.0 (Zip, 170 kB)

Revisionsdatum: 2022-01-18.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Fullt portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7, 8, 8.1, 10 och 11. (Även Server-versionerna.)
Språk: Endast Engelska.

^ Ankarindex

AS-Frame 1.0

AS-Frame 1.0
Skärmbild av AS-Frame 1.0

Ett kommandoradsprogram för att lägga till en ram på en bild. Ramen är en gradient "bevel"-effekt (även kallad en "buttonize"-effekt) och ytterst läggs en svart ram till med en bredd av en pixel. Programmet arbetar med bilder i JPEG-formatet.

Exempel
Exempel

> Ladda ned AS-Frame 1.0 (Zip, 169 kB)

Revisionsdatum: 2022-01-18.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Fullt portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7, 8, 8.1, 10 och 11. (Även Server-versionerna.)
Språk: Endast Engelska.

^ Ankarindex

AS-Threshold Filter 1.10

AS-Threshold Filter 1.10
Skärmbild av AS-Threshold Filter 1.10

Ett kommandoradsprogram för att applicera ett tröskel-filter på en bild. Ett tröskel-filter är ett mycket simpelt filter som vanligtvis ser till att en bild endast består av två färger. Programmet låter dig välja dessa två färger och justera tröskel-värdet vid behov. Programmet arbetar med bilder i BMP-formatet.

Använd parametern "-SC" för att växla de två färgerna med varandra.

Använd parametern "-FC" för att tillåta fyra färger eller "-EC" för att tillåta åtta färger. Resterande två eller sex färger räknas ut automatiskt och tröskel-värdet ignoreras när man använder någon av dessa parametrar.

Använd parametern "-FR" för att tillåta hela färgrymden från färg ett till färg två. Detta resulterar i maximalt 256 färger. Tröskel-värdet ignoreras även när man använder denna parameter.

Använd parametern "-WS" för att tillåta den webbsäkra färgrymden. Detta resulterar i maximalt 216 färger. Parametrarna för färg ett, färg två och tröskel-värdet ignoreras när man använder denna parameter.

Använd parametern "-WSGR" för att tillåta den gråa webbsäkra färgrymden. Detta resulterar i maximalt 6 färger. Parametrarna för färg ett, färg två och tröskel-värdet ignoreras även när man använder denna parameter.

Hex-färger: Förkortade hex-färger stöds inte.

> Ladda ned AS-Threshold Filter 1.10 (Zip, 73 kB)

Revisionsdatum: 2022-01-18.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Fullt portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7, 8, 8.1, 10 och 11. (Även Server-versionerna.)
Språk: Endast Engelska.

^ Ankarindex

AS-EAN13 1.0 (Även "AS-EAN8 1.0".)

AS-EAN13 1.0
Skärmbild av AS-EAN13 1.0

Ett kommandoradsprogram för att konvertera tolv siffror till en streckkodsbild i EAN-13-formatet. Programmet sparar bilden i BMP-format.

Bilden ritas i en förhållandevis hög upplösning, för att du ska kunna skriva ut den med en högre DPI-inställning och ändå få hög kvalitet.

Använd parametern "-H" för att rita bilden i en högre upplösning. Bilden blir då dubbelt så stor.

Se EAN13.PNG (1 080 × 644 pixlar) och EAN13_H.PNG (2 160 × 1 288 pixlar).

Du kan även ladda ned AS-EAN8 1.0 (Skärmbild) för att konvertera sju siffror till en streckkodsbild i EAN-8-formatet.

Se EAN8.PNG (792 × 644 pixlar) och EAN8_H.PNG (1 584 × 1 288 pixlar).

> Ladda ned AS-EAN13 1.0 (Zip, 72 kB)

Revisionsdatum: 2022-01-18.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Fullt portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7, 8, 8.1, 10 och 11. (Även Server-versionerna.)
Språk: Endast Engelska.

^ Ankarindex

AS-PortOpen 1.0

AS-PortOpen 1.0
Skärmbild av AS-PortOpen 1.0

Ett kommandoradsprogram för att kontrollera om en värd accepterar anslutningar på en specifik port. Programmet stöder både IPv4 och IPv6.

> Ladda ned AS-PortOpen 1.0 (Zip, 34 kB)

Revisionsdatum: 2022-01-18.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Fullt portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7, 8, 8.1, 10 och 11. (Även Server-versionerna.)
Språk: Endast Engelska.

^ Ankarindex

AS-TBR 1.0

AS-TBR 1.0
Skärmbild av AS-TBR 1.0

Ett kommandoradsprogram för att mäta tiden som har gått sedan förra gången programmet kördes. Programmet kan användas för att göra ett obegränsat antal samtidiga mätningar. Placera ett anrop till programmet först och sist i en batch-fil och du får varje gång reda på hur lång tid den tog att köra. TBR är en förkortning av Time Between Runs.

> Ladda ned AS-TBR 1.0 (Zip, 35 kB)

Revisionsdatum: 2022-01-18.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Fullt portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7, 8, 8.1, 10 och 11. (Även Server-versionerna.)
Språk: Endast Engelska.

^ Ankarindex

AS-UCase 1.0

Ingen skärmbild tillgänglig.

Detta är ett mycket simpelt program som tar texten som finns i klippbordet och ersätter den med en version där alla tecken är i versaler.

> Ladda ned AS-UCase 1.0 (Zip, 5 kB)

Revisionsdatum: 2022-01-18.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Fullt portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7, 8, 8.1, 10 och 11. (Även Server-versionerna.)
Språk: Engelska och Svenska.

^ Ankarindex

AS-LCase 1.0

Ingen skärmbild tillgänglig.

Detta är ett mycket simpelt program som tar texten som finns i klippbordet och ersätter den med en version där alla tecken är i gemener.

> Ladda ned AS-LCase 1.0 (Zip, 5 kB)

Revisionsdatum: 2022-01-18.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Fullt portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7, 8, 8.1, 10 och 11. (Även Server-versionerna.)
Språk: Engelska och Svenska.

^ Ankarindex

AS-ScreenRGB 1.0

Ingen skärmbild tillgänglig.

Detta är ett program för att växla mellan grundfärgerna röd, grön och blå (och även vit och svart). Den aktuella färgen visas på hela skärmen och inte ens muspekaren är synlig. Programmet kan användas för att upptäcka om en skärm har några defekta pixlar, dessa bör nämligen träda fram extra tydligt i vissa av dessa färger. Du växlar med [ENTER] och avslutar med [ESCAPE].

> Ladda ned AS-ScreenRGB 1.0 (Zip, 55 kB)

Revisionsdatum: 2022-01-18.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Fullt portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7, 8, 8.1, 10 och 11. (Även Server-versionerna.)
Språk: Engelska och Svenska.

^ Ankarindex

AS-Color Cycle 1.0

Ingen skärmbild tillgänglig.

Detta är ett program för att växla mellan grundfärgerna röd, grön och blå (och även vit och svart). Växlingen sker varje sekund, eller ännu snabbare om du anger parametern "/Fast" (varje fjärdedels sekund). Den aktuella färgen visas på hela skärmen och inte ens muspekaren är synlig. Du avslutar med [ESCAPE].

> Ladda ned AS-Color Cycle 1.0 (Zip, 55 kB)

Revisionsdatum: 2022-01-18.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Fullt portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7, 8, 8.1, 10 och 11. (Även Server-versionerna.)
Språk: Engelska och Svenska.

^ Ankarindex

AS-Melody and Freq Suite 1.0

Inga skärmbilder tillgängliga.

En samling som består av två program som kan spela en melodisträng och två program som kan spela en angiven frekvens (i Hz) i en angiven längd (i millisekunder). Sine-programmen skapar sinusvågor och Square-programmen skapar fyrkantsvågor. Kan t.ex. användas för att signalera någonting i ett program, skript eller i en batch-fil. Programmen visar ingenting på skärmen och avslutas när ljudet har spelats.

Använd parametern "/KeepWAV" för att behålla den genererade ljudfilen "Audio.WAV" som lägger sig i samma mapp som programmen.

Exempelljud: Audio.WAV. Detta är fyrkantsmelodin av en kort fanfar.

Specifikationer för genererade ljudfiler:

 • Samplingar per sekund: 44 100.
 • Bitar per sampling: 16.
 • Kanaler: 2 (Stereo).
 • Format: PCM (Pulse Code Modulation).

(Dessa värden kallas vanligtvis CD-kvalitet.)

Instruktioner för Melody-programmen

Melodisträngen skickas som en parameter till programmen. (Kom ihåg att omsluta den med ett dubbelt citationstecken före och efter melodisträngen.) Om du inte anger en melodisträng kommer melodisträngen "g g g P b + d P G" att användas, en kort fanfar.

T.ex. Kör => "C:\Andreas Software\AS-SQUARE-MELODY.EXE" "a A f f F g a A g f E P g G e f g e a f D C" => OK. Se Melodies.TXT.

Instruktioner för Freq-programmen

Parametern "/F=440" anger frekvensen till 440 Hz. Parametern "/D=1000" anger längden till 1 000 millisekunder (1 sekund). Dessa värden är standard om de inte är angivna.

T.ex. Kör => "C:\Andreas Software\AS-SQUARE-FREQ.EXE" "/F=440" "/D=1000" => OK.

> Ladda ned AS-Melody and Freq Suite 1.0 (Zip, 144 kB)

Revisionsdatum: 2022-01-18.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Fullt portabla, x64.
Operativsystem: Windows 7, 8, 8.1, 10 och 11. (Även Server-versionerna.)
Språk: Endast Engelska.

^ Ankarindex

Gubbar

Jag har ritat åtta gubbar. De är 20 × 20 pixlar stora (inklusive transparent utfyllnad) och är i transparent GIF-format. Använd dom till vad du vill.

:) ;) :D ;D :( ;( :P ;P

> Ladda ned Gubbar (Zip, 2 kB)

^ Ankarindex

Tärningar (GIF)

Jag har ritat en uppsättning av tärningar från ett till sex, jag har även inkluderat en tom tärning. De är 16 × 16 pixlar stora (inklusive transparent utfyllnad) och är i transparent GIF-format. Använd dom till vad du vill.

Tärning 0 (Tom) Tärning 1 Tärning 2 Tärning 3 Tärning 4 Tärning 5 Tärning 6

> Ladda ned Tärningar (GIF) (Zip, 4 kB)

^ Ankarindex

Tärningar (BMP)

Detta är BMP-versionen av mina tärningar. De är 16 × 16 pixlar stora (inklusive utfyllnad) och är i BMP-format. Använd dom till vad du vill.

> Ladda ned Tärningar (BMP) (Zip, 2 kB)

^ Ankarindex

Stora Tärningar (PNG)

Jag har ritat en uppsättning av stora tärningar från ett till sex, jag har även inkluderat en tom tärning. De är 32 × 32 pixlar stora och är i PNG-format. Använd dom till vad du vill.

Stor Tärning 0 (Tom) Stor Tärning 1 Stor Tärning 2 Stor Tärning 3 Stor Tärning 4 Stor Tärning 5 Stor Tärning 6

> Ladda ned Stora Tärningar (PNG) (Zip, 2 kB)

^ Ankarindex

Stora Tärningar (BMP)

Detta är BMP-versionen av mina stora tärningar. De är 32 × 32 pixlar stora och är i BMP-format. Använd dom till vad du vill.

> Ladda ned Stora Tärningar (BMP) (Zip, 2 kB)

^ Ankarindex

Rundade Stora Tärningar (PNG)

Jag har ritat en uppsättning av rundade stora tärningar från ett till sex, jag har även inkluderat en tom tärning. De är 32 × 32 pixlar stora och är i transparent PNG-format. Använd dom till vad du vill.

Rundad Stor Tärning 0 (Tom) Rundad Stor Tärning 1 Rundad Stor Tärning 2 Rundad Stor Tärning 3 Rundad Stor Tärning 4 Rundad Stor Tärning 5 Rundad Stor Tärning 6

> Ladda ned Rundade Stora Tärningar (PNG) (Zip, 21 kB)

^ Ankarindex

Rundade Stora Tärningar (BMP)

Detta är BMP-versionen av mina rundade stora tärningar. De är 32 × 32 pixlar stora och är i BMP-format. Använd dom till vad du vill.

> Ladda ned Rundade Stora Tärningar (BMP) (Zip, 2 kB)

^ Ankarindex

Extra Stora Tärningar (PNG)

Detta är en Scale3X-version av mina stora tärningar. De är 120 × 120 pixlar stora (inklusive transparent utfyllnad) och är i transparent PNG-format. Använd dom till vad du vill.

Extra Stor Tärning 0 (Tom)    
Extra Stor Tärning 1 Extra Stor Tärning 2 Extra Stor Tärning 3
Extra Stor Tärning 4 Extra Stor Tärning 5 Extra Stor Tärning 6

> Ladda ned Extra Stora Tärningar (PNG) (Zip, 22 kB)

^ Ankarindex

Extra Stora Tärningar (BMP)

Detta är BMP-versionen av mina extra stora tärningar. De är 120 × 120 pixlar stora (inklusive utfyllnad) och är i BMP-format. Använd dom till vad du vill.

> Ladda ned Extra Stora Tärningar (BMP) (Zip, 4 kB)

^ Ankarindex

Spektrum (Full HD)

Jag har (med programkod) skapat tre spektrum i Full HD-upplösning. Dessa är Spectrum-Full.JPG, Spectrum-Limit.JPG och Spectrum-Blend.JPG som är en blandning av de två första. De är 1 920 × 1 080 pixlar stora och är i JPEG-format. Använd dom till vad du vill.

^ Ankarindex

Spektrum (4K)

Jag har (med programkod) skapat tre spektrum i 4K-upplösning. Dessa är Spectrum-Full-4K.JPG, Spectrum-Limit-4K.JPG och Spectrum-Blend-4K.JPG som är en blandning av de två första. De är 3 840 × 2 160 pixlar stora och är i JPEG-format. Använd dom till vad du vill.

^ Ankarindex

Flaggor

Jag har ritat två minimalistiska flaggor, Storbritanniens och Sveriges. De är 16 × 12 pixlar stora och är i PNG-format. Använd dom till vad du vill.

Storbritannien Sverige

> Ladda ned Flaggor (Zip, 812 B)

^ Ankarindex

Anteckningar.REG

Ett litet tillägg till Windows-registret som gör att du kan högerklicka på en fil (oavsett filtyp) och öppna den i Anteckningar. (Notera: När du gör en större Windows-uppgradering, kan denna information rensas, då får du lägga till den igen.)

> Ladda ned Anteckningar.REG (Zip, 640 B)

^ Ankarindex

Om du vill länka till webbplatsen eller skriva om den - här har du den högupplösta loggan. Eller använd webbplatsens ikon.