Andreas Software
Gratisprogram för Windows av Andreas Jönsson

Extramaterial

Extramaterial som extra program, filer och andra saker som jag har gjort.

AS-AESCTR 1.10

AS-AESCTR 1.10
Skärmbild av AS-AESCTR 1.10

Ett kommandoradsprogram för kryptering och dekryptering av filer. Programmet använder en 256-bitars AES (i CTR-läge).

Programmet använder en (inbyggd) nyckelförstärkare, detta ökar säkerheten.

Programmet lagrar en krypterad checksumma av originalfilen, vilken verifieras vid dekryptering.

Programmet levererar en ErrorLevel-kod som indikerar framgång (0) eller fel (1).

Hastigheten mäts och programmet visar resultatet när den är klar.

Använd parametern "-NoPercent" för att visa antal Bytes som har bearbetats istället för procent.

Viktig information: Spara det nedladdade programmet om du har information krypterat med det. Jag garanterar inte kompatibilitet mellan olika versioner/revisioner av programmet.

Hastighetsreferens: Ungefär 24 MB/sek. (Intel Core i3-2120)

> Ladda ned AS-AESCTR 1.10 (Zip, 57 kB)

Revisionsdatum: Se fildatum.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7 (SP1+), 8.1 och 10. (Även Windows Server 2012 R2 och 2016.)
Språk: Endast Engelska.

AS-AESCTR Text 1.10

AS-AESCTR Text 1.10
Skärmbild av AS-AESCTR Text 1.10

Ett program för kryptering och dekryptering av text. Programmet använder en 256-bitars AES (i CTR-läge). Programmet kodar den krypterade informationen.

Programmet använder en (inbyggd) nyckelförstärkare, detta ökar säkerheten.

Programmet komprimerar texten (om möjligt) för att öka säkerheten.

Programmet lagrar en krypterad checksumma av den (möjligtvis) komprimerade originaltexten, vilken verifieras vid dekryptering.

Tryck [F12] om du vill visa eller dölja lösenordet.

Viktig information: Spara det nedladdade programmet om du har information krypterat med det. Jag garanterar inte kompatibilitet mellan olika versioner/revisioner av programmet.

> Ladda ned AS-AESCTR Text 1.10 (Zip, 202 kB)

Revisionsdatum: Se fildatum.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7 (SP1+), 8.1 och 10. (Även Windows Server 2012 R2 och 2016.)
Språk: Engelska och Svenska.

AS-Downloader 1.0

AS-Downloader 1.0
Skärmbild av AS-Downloader 1.0

Ett kommandoradsprogram för att lägga till/uppdatera alla program från Andreas Software till en tillbörlig (rekommenderad) plats. Den rekommenderade platsen att lägga alla filer från denna webbplats är i en mapp med namnet "Andreas Software" i roten på din systemdisk. Programmet tar hand om de flesta av stegen som krävs för att lägga till/uppdatera alla program (förutom nedstängning av program som körs inuti mappen) vilket inkluderar skapa/rensa mappen, ladda ned den korrekta Zip-filen med alla program, dekomprimera dom och skapa en genväg till mappen på skrivbordet.

Instruktioner för AS-Downloader 1.0

Valfria parametrar:
"/AlsoWipeSettings" (Rensa även bort alla INI/PREF/BIN-filer.)
"/NoShortcut" (Skapa ingen genväg på skrivbordet.)
"/NoPause" (Be inte om [ENTER]-tangenten för att avsluta.)
"/English" (Ladda ned den Engelska Zip-filen.)
"/Swedish" (Ladda ned den Svenska Zip-filen.)

Notis: Den enda nackdelen med att använda detta program är att fildatumet på filerna kommer inte bli som i Zip-filen (revisiondatumet), det kommer bli datumet och tiden när AS-Downloader skrev varje fil.

> Ladda ned AS-Downloader 1.0 (Zip, 265 kB)

Revisionsdatum: Se fildatum.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7 (SP1+), 8.1 och 10. (Även Windows Server 2012 R2 och 2016.)
Språk: Endast Engelska.

AS-ROT13 1.10

AS-ROT13 1.10
Skärmbild av AS-ROT13 1.10

Ett program för det klassiska ROT13-chiffret. Tryck på knappen för att rotera A-Z, a-z och även 0-9 om du kryssar i "ROT5"-kryssrutan.

> Ladda ned AS-ROT13 1.10 (Zip, 18 kB)

Revisionsdatum: Se fildatum.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7 (SP1+), 8.1 och 10. (Även Windows Server 2012 R2 och 2016.)
Språk: Engelska och Svenska.

AS-Luhn 1.10

AS-Luhn 1.10
Skärmbild av AS-Luhn 1.10

Ett program för att verifiera kontrollsiffran av en nummerserie med Luhn-algoritmen. Ange hela nummerserien, förutom kontrollsiffran, som då kommer dyka upp i verifieringsrutan.

> Ladda ned AS-Luhn 1.10 (Zip, 17 kB)

Revisionsdatum: Se fildatum.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7 (SP1+), 8.1 och 10. (Även Windows Server 2012 R2 och 2016.)
Språk: Engelska och Svenska.

AS-Random Numbers 1.20

AS-Random Numbers 1.20
Skärmbild av AS-Random Numbers 1.20

Ett program för att säkert generera en lista med slumpade nummer. Ange bara hur många nummer som ska väljas ut och ange lägsta och högsta nummer. Programmet ser till att alla nummer som genereras är unika, det vill säga förekommer endast en gång per genererad lista.

Du kan generera upp till 10 000 nummer från 0 till 999 999.

Programmet använder en kryptografiskt säker generator. (ISAAC frösatt med data från Microsoft CryptoAPI.)

> Ladda ned AS-Random Numbers 1.20 (Zip, 1,10 MB)

Revisionsdatum: Se fildatum.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7 (SP1+), 8.1 och 10. (Även Windows Server 2012 R2 och 2016.)
Språk: Engelska och Svenska.

AS-Date & Time 1.0

AS-Date & Time 1.0
Skärmbild av AS-Date & Time 1.0

Ett program som visar aktuell datum och tid med skuggad text, både i talbart och klassiskt format. Programmet är "DPI Aware". (Windows 8.1 / Windows Server 2012 R2 och senare.)

> Ladda ned AS-Date & Time 1.0 (Zip, 83 kB)

Revisionsdatum: Se fildatum.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7 (SP1+), 8.1 och 10. (Även Windows Server 2012 R2 och 2016.)
Språk: Engelska och Svenska.

AS-Local IP 1.0

AS-Local IP 1.0
Skärmbild av AS-Local IP 1.0

Detta program går igenom din dators lokala IP-adresser, visar de var för sig och låter dig kopiera den aktuella IP-adressen till Urklipp i Windows. Tryck OK för att kopiera och visa nästa eller tryck Avbryt för att visa nästa utan att kopiera.

Detta program arbetar med IPv4-adresser.

> Ladda ned AS-Local IP 1.0 (Zip, 35 kB)

Revisionsdatum: Se fildatum.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7 (SP1+), 8.1 och 10. (Även Windows Server 2012 R2 och 2016.)
Språk: Engelska och Svenska.

AS-Circle Image 1.0

Ingen skärmbild tillgänglig.

Exempel
Exempel

Detta program laddar en JPEG-bild och skapar en cirkelbild med en alpha-kanal och sparar den som en 32-bitars PNG-bild. Programmet gör detta med Anti-Alias för att få mjuka kanter. Värt att notera är att programmet inte tar bort den övriga informationen i bilden, skulle du öppna bilden i ett program som inte använder alpha-kanalen kommer hela bilden att visas utan cirkeln.

> Ladda ned AS-Circle Image 1.0 (Zip, 235 kB)

Revisionsdatum: Se fildatum.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7 (SP1+), 8.1 och 10. (Även Windows Server 2012 R2 och 2016.)
Språk: Engelska och Svenska.

AS-CC 2.10 (CC som i Color Correction)

AS-CC 2.10
Skärmbild av AS-CC 2.10

Ett program som kan ändra gamma-värdena för komponenterna röd, grön och blå för att få den miljö du vill. Programmet kan även förskjuta färgkomponenterna för att bättre styra över gråskalorna. Windows har ett inbyggt skydd som gör att ett program inte ska kunna göra alltför stora ändringar, jag har inkluderat en REG-fil som låter dig inaktivera detta skydd (omstart krävs).

Information: Programmet bara skapar och laddar gamma-tabellen, där finns ingen funktionalitet för att göra ändringarna bestående. Om du vill att ändringarna ska bli bestående - skapa en genväg till programmet (med parametrarna) i Autostart och se också till att inga andra program ändrar gamma-tabellen. Tänk även på att om du använder datorns strömsparläge/låsläge kommer gamma-tabellen att återställas, du kan använda "Schemaläggaren" i Windows för att automatiskt köra ett program efter strömsparläge/låsläge.

Instruktioner för AS-CC 2.10

Parametrar:
"/Monitor=1 till 999" (Väljer skärm.)
"/AGamma=1 till 100" (Sätter alla komponenter till detta värde.)
"/RGamma=1 till 100"
"/GGamma=1 till 100"
"/BGamma=1 till 100"
"/AOffset=+/-1 till 48" (Sätter alla komponenter till detta värde.)
"/ROffset=+/-1 till 48"
"/GOffset=+/-1 till 48"
"/BOffset=+/-1 till 48"
"/Silent" (Tyst läge, ingen meddelanderuta.)

T.ex. Kör => "C:\Andreas Software\AS-CC.EXE" "/Monitor=1" "/RGamma=80" "/GGamma=70" "/BGamma=60" "/ROffset=+16" "/GOffset=+4" "/BOffset=-16" => OK.

(Om du inte ser någon skillnad vid användning av detta program betyder det att ditt grafikkort inte stöder denna funktion.)

> Ladda ned AS-CC 2.10 (Zip, 37 kB)

Revisionsdatum: Se fildatum.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7 (SP1+), 8.1 och 10. (Även Windows Server 2012 R2 och 2016.)
Språk: Engelska och Svenska.

AS-Fancy Text 1.0

AS-Fancy Text 1.0
Skärmbild av AS-Fancy Text 1.0

Exempel
Exempel

Ett kommandoradsprogram för att skapa en bild av en text och lägga på en "fancy" effekt. Färgschemat "Gray" kan användas för att sedan färga bilden med en bildredigerare till önskad färg. Programmet sparar bilden i transparent PNG-format.

Där finns ytterligare en parameter ("-N") för att inte använda den mjukgörande skalaren. Bilden blir då tre gånger större.

> Ladda ned AS-Fancy Text 1.0 (Zip, 181 kB)

Revisionsdatum: Se fildatum.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7 (SP1+), 8.1 och 10. (Även Windows Server 2012 R2 och 2016.)
Språk: Endast Engelska.

AS-Frame 1.0

AS-Frame 1.0
Skärmbild av AS-Frame 1.0

Exempel
Exempel

Ett kommandoradsprogram för att lägga till en vacker ram på en bild. Programmet arbetar med bilder i JPEG-formatet.

> Ladda ned AS-Frame 1.0 (Zip, 169 kB)

Revisionsdatum: Se fildatum.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7 (SP1+), 8.1 och 10. (Även Windows Server 2012 R2 och 2016.)
Språk: Endast Engelska.

AS-Scale2X 1.0

AS-Scale2X 1.0
Skärmbild av AS-Scale2X 1.0

Exempel

Input file
Input file

Pixel resize
Pixel resize

Output file
Output file

Ett kommandoradsprogram för att skala upp "pixelkonst" med avrundning av fyrkanterna. Du anger ett värde från 1 (2 × uppskalning) till 8 (256 × uppskalning). Programmet arbetar med bilder i BMP-formatet.

Där finns ytterligare en parameter ("-NF") för att inte lägga på filtret. Resultatet av att använda denna parameter blir "pixel resize".

Du kan även ladda ned AS-EPX 1.0 som använder EPX-algoritmen men med optimeringar gjorda för Scale2X-algoritmen. Resultatet är en något snabbare Scale2X.

> Ladda ned AS-Scale2X 1.0 (Zip, 72 kB)

Revisionsdatum: Se fildatum.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7 (SP1+), 8.1 och 10. (Även Windows Server 2012 R2 och 2016.)
Språk: Endast Engelska.

AS-Scale3X 1.0

AS-Scale3X 1.0
Skärmbild av AS-Scale3X 1.0

Exempel

Input file
Input file

Pixel resize
Pixel resize

Output file
Output file

Ett kommandoradsprogram för att skala upp "pixelkonst" med avrundning av fyrkanterna. Du anger ett värde från 1 (3 × uppskalning) till 6 (729 × uppskalning). Programmet arbetar med bilder i BMP-formatet.

Där finns ytterligare en parameter ("-NF") för att inte lägga på filtret. Resultatet av att använda denna parameter blir "pixel resize".

Scale3X-algoritmen kan runda av fyrkanterna ännu mer (än Scale2X-algoritmen).

> Ladda ned AS-Scale3X 1.0 (Zip, 73 kB)

Revisionsdatum: Se fildatum.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7 (SP1+), 8.1 och 10. (Även Windows Server 2012 R2 och 2016.)
Språk: Endast Engelska.

AS-PortOpen 1.0

AS-PortOpen 1.0
Skärmbild av AS-PortOpen 1.0

Ett kommandoradsprogram för att kontrollera om en värd accepterar anslutningar på en specifik port. Programmet stöder både IPv4 och IPv6.

> Ladda ned AS-PortOpen 1.0 (Zip, 36 kB)

Revisionsdatum: Se fildatum.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7 (SP1+), 8.1 och 10. (Även Windows Server 2012 R2 och 2016.)
Språk: Endast Engelska.

AS-UCase 1.0

Ingen skärmbild tillgänglig.

Detta är ett mycket simpelt program som tar texten som finns i klippbordet och ersätter den med en version där alla tecken är i versaler.

> Ladda ned AS-UCase 1.0 (Zip, 3 kB)

Revisionsdatum: Se fildatum.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7 (SP1+), 8.1 och 10. (Även Windows Server 2012 R2 och 2016.)
Språk: Engelska och Svenska.

AS-LCase 1.0

Ingen skärmbild tillgänglig.

Detta är ett mycket simpelt program som tar texten som finns i klippbordet och ersätter den med en version där alla tecken är i gemener.

> Ladda ned AS-LCase 1.0 (Zip, 3 kB)

Revisionsdatum: Se fildatum.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7 (SP1+), 8.1 och 10. (Även Windows Server 2012 R2 och 2016.)
Språk: Engelska och Svenska.

AS-ScreenRGB 1.0

Ingen skärmbild tillgänglig.

Detta är ett program för att växla mellan grundfärgerna röd, grön och blå (och även vit och svart). Den aktuella färgen visas på hela skärmen och inte ens muspekaren är synlig. Programmet kan användas för att upptäcka om en skärm har några defekta pixlar, dessa bör nämligen träda fram extra tydligt i vissa av dessa färger. Du växlar med [ENTER] och avslutar med [ESCAPE].

> Ladda ned AS-ScreenRGB 1.0 (Zip, 57 kB)

Revisionsdatum: Se fildatum.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7 (SP1+), 8.1 och 10. (Även Windows Server 2012 R2 och 2016.)
Språk: Engelska och Svenska.

AS-Color Cycle 1.0

Ingen skärmbild tillgänglig.

Detta är ett program för att växla mellan grundfärgerna röd, grön och blå (och även vit och svart). Växlingen sker varje sekund, eller ännu snabbare om du anger parametern "/FAST" (varje fjärdedels sekund). Den aktuella färgen visas på hela skärmen och inte ens muspekaren är synlig. Du avslutar med [ESCAPE].

> Ladda ned AS-Color Cycle 1.0 (Zip, 57 kB)

Revisionsdatum: Se fildatum.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7 (SP1+), 8.1 och 10. (Även Windows Server 2012 R2 och 2016.)
Språk: Engelska och Svenska.

AS-Melody and Freq Suite 1.0 (Sine, Square)

Ingen skärmbild tillgänglig.

En samling som består av två program som kan spela en melodisträng och två program som kan spela en angiven frekvens (i Hz) i en angiven längd (i millisekunder). Sine-programmen använder ljudkortet (i form av sinusvågor) och Square-programmen använder ljudkortet (i form av fyrkantsvågor). Kan t.ex. användas för att signalera någonting i ett program, skript eller i en batch-fil. Programmen visar ingenting på skärmen och avslutas när ljudet har spelats.

Du kan ange parametern "/KeepWAV" för att behålla den genererade ljudfilen "Audio.WAV" som lägger sig i samma mapp som programmen. (Dessa program behöver skrivrättigheter till mappen där EXE-filerna är sparade.)

Specifikationer för genererade ljudfiler:

Samplingar per sekund: 44 100.
Bitar per sampling: 16.
Kanaler: 2 (Stereo).
Format: PCM (Pulse Code Modulation).

(Dessa värden kallas CD-kvalité.)

Instruktioner för Melody-programmen

Melodisträngen skickas som en parameter till programmen. (Kom ihåg att omsluta den med ett dubbelt citationstecken före och efter melodisträngen.)
T.ex. Kör => "C:\Andreas Software\AS-SQUARE-MELODY.EXE" "a A f f F g a A g f E p g G e f g e a f D C" => OK. Se Melodies.TXT.

Instruktioner för Freq-programmen

Parametern "/F=440" anger frekvensen till 440 Hz. Parametern "/D=1000" anger längden till 1 000 millisekunder (1 sekund). Dessa värden är standard om de inte är angivna.
T.ex. Kör => "C:\Andreas Software\AS-SQUARE-FREQ.EXE" "/F=440" "/D=1000" => OK.

> Ladda ned AS-Melody and Freq Suite 1.0 (Zip, 151 kB)

Revisionsdatum: Se fildatum.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Portabla, x64.
Operativsystem: Windows 7 (SP1+), 8.1 och 10. (Även Windows Server 2012 R2 och 2016.)
Språk: Engelska och Svenska.

Gubbar

Jag har ritat åtta gubbar. De är 20 × 20 pixlar stora (inklusive transparent utfyllnad) och är i transparent GIF-format. Använd dom till vad du vill.

:) ;) :D ;D :( ;( :P ;P

> Ladda ned Gubbar (Zip, 2 kB)

Tärningar (GIF)

Jag har ritat en uppsättning av tärningar från ett till sex, jag har även inkluderat en tom tärning. De är 16 × 16 pixlar stora (inklusive transparent utfyllnad) och är i transparent GIF-format. Använd dom till vad du vill.

Tärning 0 (Tom) Tärning 1 Tärning 2 Tärning 3 Tärning 4 Tärning 5 Tärning 6

> Ladda ned Tärningar (GIF) (Zip, 4 kB)

Tärningar (BMP)

Detta är BMP-versionen av mina tärningar. De är 16 × 16 pixlar stora (inklusive utfyllnad) och är i BMP-format. Använd dom till vad du vill.

> Ladda ned Tärningar (BMP) (Zip, 2 kB)

Stora Tärningar (PNG)

Jag har ritat en uppsättning av stora tärningar från ett till sex, jag har även inkluderat en tom tärning. De är 32 × 32 pixlar stora och är i PNG-format. Använd dom till vad du vill.

Stor Tärning 0 (Tom) Stor Tärning 1 Stor Tärning 2 Stor Tärning 3 Stor Tärning 4 Stor Tärning 5 Stor Tärning 6

> Ladda ned Stora Tärningar (PNG) (Zip, 2 kB)

Stora Tärningar (BMP)

Detta är BMP-versionen av mina stora tärningar. De är 32 × 32 pixlar stora och är i BMP-format. Använd dom till vad du vill.

> Ladda ned Stora Tärningar (BMP) (Zip, 2 kB)

Extra Stora Tärningar (PNG)

Detta är en Scale3X-version av mina stora tärningar. De är 120 × 120 pixlar stora (inklusive transparent utfyllnad) och är i transparent PNG-format. Använd dom till vad du vill.

Extra Stor Tärning 0 (Tom) 
Extra Stor Tärning 1 Extra Stor Tärning 2 Extra Stor Tärning 3
Extra Stor Tärning 4 Extra Stor Tärning 5 Extra Stor Tärning 6

> Ladda ned Extra Stora Tärningar (PNG) (Zip, 22 kB)

Extra Stora Tärningar (BMP)

Detta är BMP-versionen av mina extra stora tärningar. De är 120 × 120 pixlar stora (inklusive utfyllnad) och är i BMP-format. Använd dom till vad du vill.

> Ladda ned Extra Stora Tärningar (BMP) (Zip, 4 kB)

Flaggor

Jag har ritat två minimala flaggor, Storbritanniens och Sveriges. De är 16 × 12 pixlar stora och är i PNG-format. Använd dom till vad du vill.

Storbritannien Sverige

> Ladda ned Flaggor (Zip, 809 B)

Standard Web Badge (Mall)

Jag har ritat en mall för en Standard Web Badge. Den är 80 × 15 pixlar stor och är i PNG-format. Använd den till vad du vill.

Standard Web Badge

> Ladda ned Standard Web Badge (Zip, 517 B)

Anteckningar.REG

Ett litet tillägg till Windows-registret som gör att du kan högerklicka på en fil (oavsett filtyp) och öppna den i Anteckningar.

> Ladda ned Anteckningar.REG (Zip, 525 B)

Om du vill länka till webbplatsen eller skriva om den - här har du den högupplösta loggan.

Copyright © 1998-2018, Andreas Jönsson. Alla rättigheter reserverade.

In English?
View this page in English