Andreas Software
Gratisprogram för Windows av Andreas Jönsson

Extramaterial

Här hittar du ännu fler program skapade av mig.

Ankarindex

^ Ankarindex

Extra Program 1 (4 program)

Här har du en Zip-fil med Extra Program 1. Vilka program som är inkluderade i denna nedladdning kommer troligtvis inte ändras.

Inkluderade program

 • AS-Blanker 2.0 - Dölj snabbt innehållet på skärmen.
 • AS-CopyIP 1.30 - Hämta och kopiera din publika IP-adress.
 • AS-Local IPs 1.10 - Visa och kopiera dina lokala IP-adresser.
 • AS-TimeSync 1.30 - Synkronisera systemtiden.

> Ladda ned dessa program (Zip, 1,16 MB)

> Ladda ned dokumentationen för dessa program (Zip, 10,7 kB)

Revisionsdatum: 2024-04-18.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
DPI Aware: System-Aware.
Programtyp: Fullt portabla, X64.
Operativsystem: Windows 7, 8, 8.1, 10 och 11. (Även Server-versionerna.)
Språk: Engelska och Svenska.

^ Ankarindex

Extra Program 2 (4 program)

Här har du en Zip-fil med Extra Program 2. Vilka program som är inkluderade i denna nedladdning kommer troligtvis inte ändras.

Inkluderade program

 • AS-Analog Clock 1.30 - En analog klocka med gott om inställningar.
 • AS-ASCII Text 1.10 - Förstora vanlig text till ASCII-text.
 • AS-File Date 2.0 - Ändra datum och tid på filer och mappar.
 • AS-Password Generator 2.20 - Generera starka lösenord.

> Ladda ned dessa program (Zip, 99,1 kB)

> Ladda ned dokumentationen för dessa program (Zip, 10,9 kB)

Revisionsdatum: 2024-04-18.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
DPI Aware: System-Aware.
Programtyp: Fullt portabla, X64.
Operativsystem: Windows 7, 8, 8.1, 10 och 11. (Även Server-versionerna.)
Språk: Engelska och Svenska.

^ Ankarindex

Bonus Program 1 (29 program)

Här har du en Zip-fil med Bonus Program 1. Vissa av dessa program är kommandoradsprogram. Många av mina kommandoradsprogram har fler parametrar än de som visas av programmen själva (snabbhjälpen), dessa finns dokumenterade i den nedladdningsbara dokumentationen.

Inkluderade program

 • AS-AESCTRMix 1.10 - Kryptera filer med AES (i CTR Mix-läge). (*)
 • AS-AESCTRMix Text 1.10 - Kryptera text med AES (i CTR Mix-läge). (*)
 • AS-Blanker Text 2.0 - Dölj snabbt innehållet på skärmen med texter.
 • AS-CC 2.10 - Justera färgerna på dina bildskärmar.
 • AS-Circle Image 1.10 - Skapa en cirkelbild.
 • AS-Eagle 1.0 - Skala upp pixelkonst med Eagle-algoritmen.
 • AS-EAN8 1.0 - Konvertera sju siffror till en streckkodsbild.
 • AS-EAN13 1.0 - Konvertera tolv siffror till en streckkodsbild.
 • AS-Emboss Blend 1.0 - Lägg på ett emboss-filter på en bild och blanda in källfärger.
 • AS-EPX 1.0 - Skala upp pixelkonst med EPX-algoritmen.
 • AS-Frame 1.0 - Lägg till en ram på en bild.
 • AS-Gradient Filter 1.0 - Använd färgrymden mellan två färger i en bild.
 • AS-IP Location 1.0 - Efterfråga och visa geografisk information om en IP-adress.
 • AS-LCase 1.0 - Konvertera texten i klippbordet till endast gemener.
 • AS-Melody and Freq Suite 1.0 - Spela melodisträngar eller en specifik frekvens.
 • AS-NTP Time 1.0 - Synkronisera systemtiden med NTP-protokollet.
 • AS-Play 1.0 - Spela melodisträngar med MIDI.
 • AS-Scale2X 1.0 - Skala upp pixelkonst med Scale2X-algoritmen.
 • AS-Scale3X 1.0 - Skala upp pixelkonst med Scale3X-algoritmen.
 • AS-SM 1.0 - Stäng av eller sätt på ljudet.
 • AS-SMVL 1.0 - Ställ in huvudvolymnivån.
 • AS-SwapMix 1.10 - Kryptera filer med Swap (i Mix-läge). (*)
 • AS-SwapMix Text 1.10 - Kryptera text med Swap (i Mix-läge). (*)
 • AS-TBR 1.0 - Mät och visa tidsåtgång i kommandoraden.
 • AS-Threshold Filter 1.10 - Applicera ett tröskel-filter på en bild.
 • AS-UCase 1.0 - Konvertera texten i klippbordet till endast versaler.
 • AS-VidNails 1.10 - Skapa förhandsgranskningsbilder av video-filer.
 • AS-Vigenere 1.0 - Kryptera text med Vigenère-kryptot.
 • AS-Vigenere ML 1.0 - Kryptera flerradstext med Vigenère-kryptot.

(*) Kompatibilitet: Jag garanterar inte kompatibilitet mellan olika versioner/revisioner av dessa program.

> Ladda ned dessa program (Zip, 8,91 MB)

> Ladda ned dokumentationen för dessa program (Zip, 64,3 kB)

Revisionsdatum: 2024-04-18.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
DPI Aware: System-Aware / N/A.
Programtyp: Fullt portabla, X64.
Operativsystem: Windows 7, 8, 8.1, 10 och 11. (Även Server-versionerna.)
Språk: Engelska och Svenska / Endast Engelska.

^ Ankarindex

Bonus Program 2 (2 program)

Här har du en Zip-fil med Bonus Program 2. Vilka program som är inkluderade i denna nedladdning kommer troligtvis inte ändras.

Inkluderade program

 • AS-Luhn 1.10 - Verifiera kontrollsiffran med Luhn-algoritmen.
 • AS-ROT13 1.10 - Rotera text med ROT13-algoritmen.

> Ladda ned dessa program (Zip, 40,5 kB)

> Ladda ned dokumentationen för dessa program (Zip, 5,4 kB)

Revisionsdatum: 2024-04-18.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
DPI Aware: System-Aware.
Programtyp: Fullt portabla, X64.
Operativsystem: Windows 7, 8, 8.1, 10 och 11. (Även Server-versionerna.)
Språk: Engelska och Svenska.

^ Ankarindex

Bonus: Console Crypto Suite (4 program)

Här har du en Zip-fil med Bonus: Console Crypto Suite. Dessa är kommandoradsprogram för kryptering och dekryptering av filer.

Inkluderade program

 • AS-ARC5 1.10 - Kryptera filer med ARC5-64/80/64 (i CTR- eller CBC-läge).
 • AS-ARC6 1.10 - Kryptera filer med ARC6-64/96/64 (i CTR- eller CBC-läge).
 • AS-ISAAC64 1.10 - Kryptera filer med ISAAC-64.
 • AS-QuadCAST 1.10 - Kryptera filer med CAST-128 (i CTR Quad Mix-läge).

Kompatibilitet: Jag garanterar inte kompatibilitet mellan olika versioner/revisioner av dessa program.

> Ladda ned dessa program (Zip, 3,45 MB)

> Ladda ned dokumentationen för dessa program (Zip, 13,5 kB)

Revisionsdatum: 2024-04-18.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
DPI Aware: N/A.
Programtyp: Fullt portabla, X64.
Operativsystem: Windows 7, 8, 8.1, 10 och 11. (Även Server-versionerna.)
Språk: Endast Engelska.

^ Ankarindex