Andreas Software - Källkod - LEA256Test.DPR

Ett enkelt test för min implementation av blockkryptot LEA-256 för Embarcadero Delphi

program LEA256Test;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 System.SysUtils, System.Variants, System.Classes,
 LEA256;

procedure Main();
var Keys: TLEA256Keys;
var Block: TLEA256Block;
var Context: TLEA256Context;
begin
 Keys[0] := $3C2D1E0F;
 Keys[1] := $78695A4B;
 Keys[2] := $B4A59687;
 Keys[3] := $F0E1D2C3;
 Keys[4] := $C3D2E1F0;
 Keys[5] := $8796A5B4;
 Keys[6] := $4B5A6978;
 Keys[7] := $0F1E2D3C;
 Block[0] := $33323130;
 Block[1] := $37363534;
 Block[2] := $3B3A3938;
 Block[3] := $3F3E3D3C;
 LEA256_Initialize(Context, Keys);
 LEA256_Encrypt(Context, Block);
 if (Block[0] = $F6AF51D6) and (Block[1] = $C189B147) and (Block[2] = $CA00893A) and (Block[3] = $97E1F927) then begin
  WriteLn('Encrypt = OK.');
 end
 else begin
  WriteLn('Encrypt = N/A.');
 end;
 LEA256_Decrypt(Context, Block);
 if (Block[0] = $33323130) and (Block[1] = $37363534) and (Block[2] = $3B3A3938) and (Block[3] = $3F3E3D3C) then begin
  WriteLn('Decrypt = OK.');
 end
 else begin
  WriteLn('Decrypt = N/A.');
 end;
 LEA256_Burn(Context);
end;

begin
 Main;
end.

⎙ Skriv ut LEA256Test.DPR

Du kan även visa källkoden som ren text, LEA256Test.DPR.TXT.

Källkoden är relaterad till LEA256.PAS, LEA256CTR.PAS och LEA256CTRSpeedTest.DPR.

www.andreas-software.com

Copyright © 1998-2021, Andreas Jönsson. Alla rättigheter reserverade.

In English?
View this page in English