AS-VidNails 1.10

Skapa förhandsgranskningsbilder av video-filer

AS-VidNails 1.10
Skärmbild av AS-VidNails 1.10

Detta program gör det enkelt att skapa förhandsgranskningsbilder av alla video-filer i en mappstruktur. För varje video-fil som hittas skapar programmet en bild bestående av sexton jämnt fördelade bilder från video-filen. En fördel är att programmet endast låter förminska varje bild till 50 % vilket gör att det finns mycket detaljerad bildinformation i resultatet. Programmet hanterar också anamorfiska video-filer korrekt.

Se exempel för en video i 1080p och 2160p. Videon som används för exempel är kortfilmen Big Buck Bunny, vilken är CC-BY-licensierad, se BIGBUCKBUNNY_LICENSE.TXT. Anledningen till att en så stor del av eftertexterna har inkluderats i resultatet är för att eftertexterna i denna kortfilm utgör en så stor del av video-filens totala längd. Bilderna är jämnt fördelade över video-filens längd, i normala fall (med en långfilm) blir det inga eller möjligtvis en bild som innehåller eftertexter.

Instruktioner: Kopiera programmet till mappen du vill använda och kör det därifrån.

Programmet tar hjälp av programmet FFmpeg för att läsa bilderna från video-filerna. Om du inte har FFmpeg i "C:\FFmpeg\bin\" anger du din sökväg med parametern "-FFMPEGBINPATH" "Din sökväg".

Använd parametern "-EXT" "WEBM" för att skapa förhandsgranskningsbilder av alla "*.WEBM"-filer. Denna parameter kan användas för att komplettera med en filtyp som stöds av FFmpeg men som AS-VidNails inte inkluderar automatiskt.

Använd parametern "-PS" för att använda exakt sökning (sök inte efter I-rutor).

Programmet sparar bilderna i PNG-format. Om du vill spara diskutrymme kan du köra det medföljande programmet AS-PNG To JPEG 1.10 (Skärmbild) som fungerar på samma sätt. Använd parametern "/HC" för att använda en högre kompression, även när man använder denna parameter är det fortfarande bra kvalitet. Använd parametern "/DeletePNG" för att ta bort PNG-filerna när de har konverterats framgångsrikt.

Portabla? Det enda som inte är strikt portabelt är att AS-VidNails instruerar FFmpeg att lagra filer (filerna "AS-VIDNAILS-TEMP-01.PNG" till "AS-VIDNAILS-TEMP-16.PNG") i systemets mapp för temporära filer, men dessa filer tas bort efteråt.

> Ladda ned AS-VidNails 1.10 (Zip, 370 kB)

Revisionsdatum: 2022-01-18.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Delvist portabla, x64.
Operativsystem: Windows 7, 8, 8.1, 10 och 11. (Även Server-versionerna.)
Språk: Endast Engelska.

www.andreas-software.com

Copyright © 1998-2022, Andreas Jönsson. Alla rättigheter reserverade.

In English?
View this page in English