AS-VidNails 1.10

Skapa förhandsgranskningsbilder av video-filer

AS-VidNails 1.10
Skärmbild av AS-VidNails 1.10

Detta program gör det enkelt att skapa förhandsgranskningsbilder av alla video-filer i en mappstruktur. För varje video-fil som hittas skapar programmet en bild bestående av sexton jämnt fördelade bilder från video-filen.

Instruktioner: Kopiera programmet till mappen du vill använda och kör det därifrån.

Programmet tar hjälp av FFmpeg för att läsa bilderna från video-filerna. Om du inte har FFmpeg i "C:\FFmpeg\bin\" anger du din sökväg med parametern -FFMPEGBINPATH "Din sökväg".

Programmet sparar bilderna i PNG-format. Om du vill spara diskutrymme kan du köra det medföljande programmet AS-PNG To JPEG 1.10 som fungerar på samma sätt. Använd parametern "/DeletePNG" för att ta bort PNG-filerna när de har konverterats framgångsrikt.

> Ladda ned AS-VidNails 1.10 (Zip, 374 kB)

Revisionsdatum: 2020-09-20.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Portabla, x64.
Operativsystem: Windows 7 (SP1+), 8.1 och 10. (Även Windows Server 2012 R2 och 2016.)
Språk: Endast Engelska.


www.andreas-software.com


Copyright © 1998-2020, Andreas Jönsson. Alla rättigheter reserverade.

In English?
View this page in English