AS-Rabbit 1.10

Kommandoradsprogram för kryptering av filer

AS-Rabbit 1.10
Skärmbild av AS-Rabbit 1.10

Ett kommandoradsprogram för kryptering och dekryptering av filer. Programmet använder en 512-bitars Rabbit med en 256-bitars IV [1]. Detta är en modifierad variant av Rabbit, original-versionen använder en 128-bitars nyckel med en 64-bitars IV. Det är i princip samma algoritm, men istället för att substituera nyckel och IV används en längre nyckel och IV. Det är värt att notera att de sista 256 bitarna av nyckeln snarare kan ses som frösättande värden.

Detta program har ytterligare en parameter. Denna är "-DB" (Drop Blocks, som kastar bort de första 256 blocken).

Programmet använder en nyckelförstärkare [2], detta ökar säkerheten.

Programmet lagrar en krypterad checksumma [3] av originalfilen, vilken verifieras vid dekryptering.

Programmet levererar en ErrorLevel-kod [4] som indikerar framgång (0) eller fel (1).

Hastigheten mäts och programmet visar resultatet när det är klart.

Använd parametern "-NoPercent" för att visa antal Bytes som har bearbetats istället för procent.

Hastighetsreferens: Ungefär 128 MB/sek. (Intel Core i3-9100) [5]

Viktig information: Spara det nedladdade programmet om du har information krypterad med det. Jag garanterar inte kompatibilitet mellan olika versioner/revisioner av programmet.

> Ladda ned AS-Rabbit 1.10 (Zip, 525 kB)

Revisionsdatum: 2021-07-24.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Fullt portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7 (SP1+), 8.1 och 10. (Även Windows Server 2012 R2 och 2016.)
Språk: Endast Engelska.

[1] I detta program används en 256-bitars slumpmässig IV, som hämtas från Microsoft Crypto API. (RANDOM.DLL / RANDOM-X86.DLL)
[2] Nyckelförstärkaren använder SHA3-512 och körs 131 072 gånger. (KSA.DLL / KSA-X86.DLL)
[3] Den krypterade checksumman är en CRC-64-ECMA.
[4] ErrorLevel-koden kan vara användbar när man anropar från batch-filer eller andra program.
[5] Hastighetsreferensen är mätt under goda förhållanden, en snabb disk och en ganska stor fil.

AS-ARC5 · AS-ARC6 · AS-ISAAC64 · AS-LEA · AS-Rabbit

Du kan även ladda ned alla i en Zip-fil, Console_Crypto.ZIP.

www.andreas-software.com

Copyright © 1998-2021, Andreas Jönsson. Alla rättigheter reserverade.

In English?
View this page in English