AS-LEA 1.10

Kommandoradsprogram för kryptering av filer

AS-LEA 1.10
Skärmbild av AS-LEA 1.10

Ett kommandoradsprogram för kryptering och dekryptering av filer. Programmet använder en 256-bitars LEA-256 (i CTR-läge [1]).

Detta program har ytterligare en parameter. Denna är "-DR" (Double Rounds, som dubblerar antalet rundor).

Programmet använder en nyckelförstärkare [2], detta ökar säkerheten.

Programmet lagrar en krypterad checksumma [3] av originalfilen, vilken verifieras vid dekryptering.

Programmet levererar en ErrorLevel-kod [4] som indikerar framgång (0) eller fel (1).

Hastigheten mäts och programmet visar resultatet när det är klart.

Använd parametern "-NoPercent" för att visa antal Bytes som har bearbetats istället för procent.

Hastighetsreferens: Ungefär 80 MB/sek. (Intel Core i3-9100) [5] Ungefär 40 MB/sek. med dubbla rundor.

Viktig information: Spara det nedladdade programmet om du har information krypterat med det. Jag garanterar inte kompatibilitet mellan olika versioner/revisioner av programmet.

> Ladda ned AS-LEA 1.10 (Zip, 524 kB)

Revisionsdatum: 2021-01-20.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7 (SP1+), 8.1 och 10. (Även Windows Server 2012 R2 och 2016.)
Språk: Endast Engelska.

[1] Räknarläge, ett blockkryptoläge som används för att göra ett strömkrypto av ett blockkrypto. I detta program används en 128-bitars slumpmässig nonce, som hämtas från Microsoft Crypto API. (RANDOM.DLL / RANDOM-X86.DLL)
[2] Nyckelförstärkaren använder SHA3-256 och körs 131 072 gånger. (KSA.DLL / KSA-X86.DLL)
[3] Den krypterade checksumman är en CRC-64-ECMA.
[4] ErrorLevel-koden kan vara användbar när man anropar från batch-filer eller andra program.
[5] Hastighetsreferensen är mätt under goda förhållanden, en snabb disk och en ganska stor fil.


AS-ARC5 · AS-ARC6 · AS-ISAAC64 · AS-LEA · AS-QuadCAST · AS-Rabbit


www.andreas-software.com


Copyright © 1998-2021, Andreas Jönsson. Alla rättigheter reserverade.

In English?
View this page in English