AS-ARC5 1.10

Kommandoradsprogram för kryptering av filer

AS-ARC5 1.10
Skärmbild av AS-ARC5 1.10

Ett kommandoradsprogram för kryptering och dekryptering av filer. Programmet använder en 512-bitars ARC5-64/80/64 (i CTR-läge [1]).

Programmet använder en nyckelförstärkare [2], detta ökar säkerheten.

Programmet lagrar en krypterad checksumma [3] av originalfilen, vilken verifieras vid dekryptering.

Programmet levererar en ErrorLevel-kod [4] som indikerar framgång (0) eller fel (1).

Hastigheten mäts och programmet visar resultatet när det är klart.

Använd parametern "-NoPercent" för att visa antal Bytes som har bearbetats istället för procent.

Hastighetsreferens: Ungefär 24 MB/sek. (Intel Core i3-9100) [5]

Viktig information: Spara det nedladdade programmet om du har information krypterad med det. Jag garanterar inte kompatibilitet mellan olika versioner/revisioner av programmet.

> Ladda ned AS-ARC5 1.10 (Zip, 463 kB)

Revisionsdatum: 2022-01-18.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Fullt portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7, 8, 8.1, 10 och 11. (Även Server-versionerna.)
Språk: Endast Engelska.

[1] Räknarläge, ett blockkryptoläge som förvandlar ett blockkrypto till ett strömkrypto. I detta program används en 128-bitars slumpmässig nonce, som hämtas från Microsoft Crypto API. (RANDOM.DLL / RANDOM-X86.DLL)
[2] Nyckelförstärkaren använder SHA3-512 och körs 131 072 gånger. (KSA.DLL / KSA-X86.DLL)
[3] Den krypterade checksumman är en CRC-64-ECMA.
[4] ErrorLevel-koden kan vara användbar när man anropar från batch-filer eller andra program.
[5] Hastighetsreferensen är mätt under goda förhållanden, en snabb disk och en ganska stor fil.

CBC-variant: Detta program finns även tillgängligt i en CBC-variant, AS-ARC5CBC.ZIP (Skärmbild). Programmet delar samma egenskaper och parametrar.

Du kan även ladda ned alla i en Zip-fil, Console_Crypto.ZIP.

www.andreas-software.com

Copyright © 1998-2022, Andreas Jönsson. Alla rättigheter reserverade.

In English?
View this page in English