Andreas Software
Gratisprogram för Windows av Andreas Jönsson

Nyheter

Nyheter om programmen och webbplatsen.

2018-06-16 Programmet NCD Text har släppts i version 1.0. Du hittar programmet och mer information på sidan Extramaterial.
2018-05-26 Programmet Gradient har förbättrats. Programmet använder nu en bakgrundstråd och felhanteringen har förbättrats. Du kan ladda ned programmet igen för att dra nytta av detta.
2018-05-12 Programmen Krypteraren och Textkrypteraren har nu släppts i version 6.0.
2018-05-12 Programmet AESCTR har nu släppts i version 1.10. Du hittar programmet och mer information på sidan Extramaterial.
2018-05-12 Programmet AESCTR Text har nu släppts i version 1.10. Du hittar programmet och mer information på sidan Extramaterial.
2018-05-12 Programmet QuadCAST har nu släppts i version 1.10. Du hittar programmet och mer information på sidan Extramaterial.
2018-05-12 Programmet QuadCAST Text har nu släppts i version 1.10. Du hittar programmet och mer information på sidan Extramaterial.
2018-05-04 Programmet UCase har släppts i version 1.0. Du hittar programmet och mer information på sidan Extramaterial.
2018-05-04 Programmet LCase har släppts i version 1.0. Du hittar programmet och mer information på sidan Extramaterial.
2018-05-01 Alla programmen är nu byggda för x64.
2018-05-01 Programmet QuadCAST Text har släppts i version 1.0. Du hittar programmet och mer information på sidan Extramaterial.
2018-04-24 Programmet Salsa & ChaCha - Speed Test har släppts i version 1.0. Du hittar programmet och mer information på sidan Extramaterial.
2018-04-24 Programmet Krypteraren har förbättrats. Programmet använder nu en bakgrundstråd, kan avbrytas och hastigheten har ökat avsevärt för både Salsa20 och ChaCha20. Du kan ladda ned programmet igen för att dra nytta av detta.
2018-04-18 Programmen CRC32 och CRC64 (som är tillgänglig på sidan för CRC32) har förbättrats. Programmen räknar nu ut hastigheten, använder en bakgrundstråd, kan avbrytas, textberäkningarna använder nu UTF-8 och slutligen inget störande ding-ljud när man trycker [CTRL+W] och [CTRL+R]. Du kan ladda ned programmen igen för att dra nytta av detta.
2018-03-16 Programmet Filskickaren har nu släppts i version 4.60.
2018-03-16 Programmet Nätverksmeddelande har nu släppts i version 2.30.
2018-02-20 Programmet QuadCAST har släppts i version 1.0. Du hittar programmet och mer information på sidan Extramaterial.
2018-02-16 Programmet Scale2X har släppts i version 1.0. Du hittar programmet och mer information på sidan Extramaterial.
2018-01-30 Programmet Frame har släppts i version 1.0. Du hittar programmet och mer information på sidan Extramaterial.
2018-01-12 Programmet Datum & Tid (som kan hittas på sidan Extramaterial) är nu "DPI Aware".
2017-11-12 Programmet PortOpen har släppts i version 1.0. Du hittar programmet och mer information på sidan Extramaterial.
2017-11-04 Programmet AESCTR Text har släppts i version 1.0. Du hittar programmet och mer information på sidan Extramaterial.
2017-10-04 Programmet Random Numbers har nu släppts i version 1.10. Programmet använder nu en kryptografiskt säker generator. Du hittar programmet och mer information på sidan Extramaterial.
2017-09-24 Programmet AESCTR har släppts i version 1.0. Du hittar programmet och mer information på sidan Extramaterial.
2017-08-12 Nu är där ingen begränsning i längderna på texterna i SnabbText. Du kan ladda ned programmet igen för att dra nytta av detta.
2017-06-10 Programmet Downloader har släppts i version 1.0. Du hittar programmet och mer information på sidan Extramaterial.
2017-03-30 Programmet Auto Replace har nu släppts i version 1.70. Stöd för UTF-8 har lagts till.
2017-03-30 Programmen Krypteraren och Textkrypteraren har nu släppts i version 5.0. Dessa program använder nu Salsa20 och ChaCha20.
2016-08-16 Programmet Circle Image har släppts i version 1.0. Du hittar programmet och mer information på sidan Extramaterial.
2016-08-16 Programmet CC har nu släppts i version 2.10. Programmet stöder nu flera skärmar. Du hittar programmet och mer information på sidan Extramaterial.
2016-06-30 Programmet Kopieringsjobb har nu släppts i version 1.40. Jag har utvecklat en bättre "återstående tid"-funktion vilken nu är dynamisk och även beräknar veckor och dagar.
2016-06-30 Programmet CC har nu släppts i version 2.0. Programmet kan nu även förskjuta färgkomponenterna för att bättre styra över gråskalorna. Du hittar programmet och mer information på sidan Extramaterial.
2016-05-30 Programmet Identiskt Filinnehåll har släppts i version 1.0.
2016-02-10 Programmet Bildsammanfogaren har släppts i version 1.0.
2016-01-01 Programmet Fildatum har nu släppts i version 2.0. Programmet är nu byggt för .NET-ramverket. Nu kan du även ändra datum och tid på mappar.
2015-10-30 Programmet CC har släppts i version 1.0. Du hittar programmet och mer information på sidan Extramaterial.
2015-09-24 Programmet Analog Klocka har nu släppts i version 1.30. Programmet är nu byggt för .NET-ramverket. Programmet använder nu mindre CPU-kraft och allting kan styras med tangentbordet.
2015-09-24 Programmet ASCII-text har nu släppts i version 1.10. Programmet är nu byggt för .NET-ramverket. Du kan nu välja vilket teckensnitt (och storlek) som ska användas för rendering och ändra storlek på fönstret.
2015-09-24 Programmet Lösenordsgeneratorn har nu släppts i version 2.20. Programmet är nu byggt för .NET-ramverket. Du kan nu redigera teckenuppsättningarna och generera från ett mönster.
2015-09-24 Programmet ROT13 har nu släppts i version 1.10. Programmet är nu byggt för .NET-ramverket. Du hittar programmet och mer information på sidan Extramaterial.
2015-09-24 Programmet Luhn har nu släppts i version 1.10. Programmet är nu byggt för .NET-ramverket. Du hittar programmet och mer information på sidan Extramaterial.
2015-08-12 Programmet Gradient har nu släppts i version 1.50.
2015-08-12 Jag har uppdaterat alla program till att använda nyare och trevligare knappbilder. Jag har också byggt nya förloppsindikatorer till alla program.
2015-08-10 Programmet SaveScreen har nu släppts i version 2.0.
2015-08-10 Alla program är nu anpassade för Windows 10. Jag har gjort nya skärmbilder (i Windows 10).
2015-06-01 Programmet Auto Replace har nu släppts i version 1.60. Nu kan du ange din egen sökväg till din redigerare om du inte vill använda Windows Anteckningar.
2015-03-12 Programmet Nätverksmeddelande har nu släppts i version 2.20. Protokollet använder nu Ping?- och Pong!-händelser för att hålla anslutningen vid liv. Nu kan du också använda en valfri port.
2015-02-20 Viktigt: Alla programmen använder nu Unicode-kodning för strängar. Innan du uppdaterar programmen måste du ta bort alla INI/PREF/BIN-filer för programmen. Alla programmen är nu Unicode-säkra.
2015-02-20 Programmet Filskickaren har nu släppts i version 4.50.
2015-02-20 Programmet Nätverksmeddelande har nu släppts i version 2.10.
2015-01-01 Programmet Lösenordsgeneratorn har nu släppts i version 2.10.
2013-09-20 Programmet Fildatum har nu släppts i version 1.40.
2013-09-20 Programmet Kopieringsjobb har nu släppts i version 1.32.
2013-09-16 Programmet CopyIP har nu släppts i version 1.21.
2013-09-16 Programmet Auto Replace har nu släppts i version 1.50.
2013-09-16 Programmet Change Case har nu släppts i version 1.20.
2013-09-16 Programmet Fildatum har nu släppts i version 1.30.
2013-09-16 Programmet Filomdöparen har nu släppts i version 1.40.
2013-09-16 Programmet Filskickaren har nu släppts i version 4.40.
2013-09-16 Programmet Filtabell har nu släppts i version 1.40.
2013-01-16 Programmet Analog Klocka har nu släppts i version 1.21.
2012-11-20 Programmet Kopieringsjobb har nu släppts i version 1.31. Programmet visar nu individuell statistik för "enhet-till-enhet" när ett jobb är klart.
2012-09-26 Programmet Kopieringsjobb har nu släppts i version 1.30. Programmet testar nu för kollisioner vid operationer med sökvägar till nätverket.
2012-08-20 Programmet Kopieringsjobb har nu släppts i version 1.21.
2011-12-01 Programmet Kopieringsjobb har nu släppts i version 1.20. Nu finns en kryssruta för att kopiera fildatumet och du kan döda förloppet genom att stänga fönstret.
2011-11-01 Programmet Gradient har nu släppts i version 1.40. Nu finns även BMP-formatet.
2011-11-01 Programmet SaveScreen har nu släppts i version 1.20. Nu finns även BMP-formatet.
2011-08-24 Programmet Blanker har nu släppts i version 2.0. Nu finns en alternativ tangentkombination om du saknar [PAUSE]-tangenten.
2011-08-08 Programmet Filskickaren har nu släppts i version 4.31.
2011-07-24 Programmet Kopieringsjobb har nu släppts i version 1.10.
2011-07-22 Programmet Kopieringsjobb har släppts i version 1.0. Programmet gör det bekvämt och säkert att skapa en lista av kopierings- och flyttningsåtgärder av filer och mappar och sedan låta datorn arbeta med det tills allt är klart.
2011-04-18 Programmet SaveScreen har nu släppts i version 1.10.
2011-03-14 Programmet SnabbText har släppts i version 1.0.
2011-02-24 Programmet TimeSync har nu släppts i version 1.21.
2011-01-14 Alla program är nu portabla. Ladda ned programmen igen för att få de nya portabla versionerna.
2010-06-24 Programmet Lösenordsgeneratorn har nu släppts i version 2.0.
2010-06-04 Programmet Filskickaren har nu släppts i version 4.30. Klienten har nu fått ett valbart automatiskt läge som gör att den kan sköta sig helt och hållet själv vid avbrutna/tappade anslutningar då den försöker igen och med hjälp av en kryssruta som ställs in från början bestämmer om filen ska skrivas över eller fortsätta.
2010-03-28 Programmet Hex Color har nu släppts i version 1.20.
2010-03-24 Programmet Hex Color har nu släppts i version 1.10.
2010-03-08 Programmet Nätverksmeddelande har nu släppts i version 2.0.
2010-02-08 Programmet Filskickaren har nu släppts i version 4.21. Nu skapas en mapp för varje IP-adress som skickar filer till servern, detta eliminerar konflikter mellan olika avsändares filer.
2010-01-25 Programmet Filskickaren har nu släppts i version 4.20.
2010-01-01 Har lagt upp webbplatsen /international/ för utländska besökare. (Rensade även upp i denna lista.)
2007-07-01 Webbplatsen flyttades hit: www.andreas-software.com.

Copyright © 2018, Andreas Jönsson. Alla rättigheter reserverade.

In English?
View this page in English