Andreas Software
Gratisprogram för Windows av Andreas Jönsson

Nyheter

Nyheter om programmen och webbplatsen.

2018-04-18 Programmen CRC32 och CRC64 (som är tillgänglig på sidan för CRC32) har förbättrats. Programmen räknar nu ut hastigheten, använder en bakgrundstråd, kan avbrytas, textberäkningarna använder nu UTF-8 och slutligen inget störande ding-ljud när man trycker [CTRL+W] och [CTRL+R]. Du kan ladda ned programmen igen för att dra nytta av detta.
2018-03-16 Programmet Filskickaren har nu släppts i version 4.60.
2018-03-16 Programmet Nätverksmeddelande har nu släppts i version 2.30.
2018-02-20 Programmet QuadCAST har släppts i version 1.0. Du hittar programmet och mer information på sidan Extramaterial.
2018-02-16 Programmet Scale2X har släppts i version 1.0. Du hittar programmet och mer information på sidan Extramaterial.
2018-02-12 Programmet QuadCAST Text har släppts i version 1.0. Du hittar programmet och mer information på sidan Extramaterial.
2018-01-30 Programmet Frame har släppts i version 1.0. Du hittar programmet och mer information på sidan Extramaterial.
2018-01-12 Programmet Datum & Tid (som kan hittas på sidan Extramaterial) är nu "DPI Aware".
2017-11-18 Programmet AESCTR är nu tillgängligt i 64-bitars utgåva. Du hittar programmet och mer information på sidan Extramaterial.
2017-11-12 Programmet PortOpen har släppts i version 1.0. Du hittar programmet och mer information på sidan Extramaterial.
2017-11-04 Programmet AESCTR Text har släppts i version 1.0. Du hittar programmet och mer information på sidan Extramaterial.
2017-10-04 Programmet Random Numbers har nu släppts i version 1.10. Programmet använder nu en kryptografiskt säker generator. Du hittar programmet och mer information på sidan Extramaterial.
2017-09-24 Programmet AESCTR har släppts i version 1.0. Du hittar programmet och mer information på sidan Extramaterial.
2017-08-12 Nu är där ingen begränsning i längderna på texterna i SnabbText. Du kan ladda ned programmet igen för att dra nytta av detta.
2017-06-10 Programmet Downloader har släppts i version 1.0. Du hittar programmet och mer information på sidan Extramaterial.
2017-03-30 Programmet Auto Replace har nu släppts i version 1.70. Stöd för UTF-8 har lagts till.
2017-03-30 Programmen Krypteraren och Textkrypteraren har nu släppts i version 5.0. Dessa program använder nu Salsa20 och ChaCha20.
2016-08-16 Programmet Circle Image har släppts i version 1.0. Du hittar programmet och mer information på sidan Extramaterial.
2016-08-16 Programmet CC har nu släppts i version 2.10. Programmet stöder nu flera skärmar. Du hittar programmet och mer information på sidan Extramaterial.
2016-06-30 Programmet Kopieringsjobb har nu släppts i version 1.40. Jag har utvecklat en bättre "återstående tid"-funktion vilken nu är dynamisk och även beräknar veckor och dagar.
2016-06-30 Programmet CC har nu släppts i version 2.0. Programmet kan nu även förskjuta färgkomponenterna för att bättre styra över gråskalorna. Du hittar programmet och mer information på sidan Extramaterial.
2016-05-30 Programmet Identiskt Filinnehåll har släppts i version 1.0.
2016-02-10 Programmet Bildsammanfogaren har släppts i version 1.0.
2016-01-01 Programmet Fildatum har nu släppts i version 2.0. Programmet är nu byggt för .NET-ramverket. Nu kan du även ändra datum och tid på mappar.
2015-10-30 Programmet CC har släppts i version 1.0. Du hittar programmet och mer information på sidan Extramaterial.
2015-09-24 Programmet Analog Klocka har nu släppts i version 1.30. Programmet är nu byggt för .NET-ramverket. Programmet använder nu mindre CPU-kraft och allting kan styras med tangentbordet.
2015-09-24 Programmet ASCII-text har nu släppts i version 1.10. Programmet är nu byggt för .NET-ramverket. Du kan nu välja vilket teckensnitt (och storlek) som ska användas för rendering och ändra storlek på fönstret.
2015-09-24 Programmet Lösenordsgeneratorn har nu släppts i version 2.20. Programmet är nu byggt för .NET-ramverket. Du kan nu redigera teckenuppsättningarna och generera från ett mönster.
2015-09-24 Programmet ROT13 har nu släppts i version 1.10. Programmet är nu byggt för .NET-ramverket. Du hittar programmet och mer information på sidan Extramaterial.
2015-09-24 Programmet Luhn har nu släppts i version 1.10. Programmet är nu byggt för .NET-ramverket. Du hittar programmet och mer information på sidan Extramaterial.
2015-08-12 Programmet Gradient har nu släppts i version 1.50.
2015-08-12 Jag har uppdaterat alla program till att använda nyare och trevligare knappbilder. Jag har också byggt nya förloppsindikatorer till alla program.
2015-08-10 Programmet SaveScreen har nu släppts i version 2.0.
2015-08-10 Alla program är nu anpassade för Windows 10. Jag har gjort nya skärmbilder (i Windows 10).
2015-06-01 Programmet Auto Replace har nu släppts i version 1.60. Nu kan du ange din egen sökväg till din redigerare om du inte vill använda Windows Anteckningar.
2015-03-12 Programmet Nätverksmeddelande har nu släppts i version 2.20. Protokollet använder nu Ping?- och Pong!-händelser för att hålla anslutningen vid liv. Nu kan du också använda en valfri port.
2015-02-20 Viktigt: Alla programmen använder nu Unicode-kodning för strängar. Innan du uppdaterar programmen måste du ta bort alla INI/PREF/BIN-filer för programmen. Alla programmen är nu Unicode-säkra.
2015-02-20 Programmet Filskickaren har nu släppts i version 4.50.
2015-02-20 Programmet Nätverksmeddelande har nu släppts i version 2.10.
2015-01-01 Programmet Lösenordsgeneratorn har nu släppts i version 2.10.
2013-09-20 Programmet Fildatum har nu släppts i version 1.40.
2013-09-20 Programmet Kopieringsjobb har nu släppts i version 1.32.
2013-09-16 Programmet CopyIP har nu släppts i version 1.21.
2013-09-16 Programmet Auto Replace har nu släppts i version 1.50.
2013-09-16 Programmet Change Case har nu släppts i version 1.20.
2013-09-16 Programmet Fildatum har nu släppts i version 1.30.
2013-09-16 Programmet Filomdöparen har nu släppts i version 1.40.
2013-09-16 Programmet Filskickaren har nu släppts i version 4.40.
2013-09-16 Programmet Filtabell har nu släppts i version 1.40.
2013-01-16 Programmet Analog Klocka har nu släppts i version 1.21.
2012-11-20 Programmet Kopieringsjobb har nu släppts i version 1.31. Programmet visar nu individuell statistik för "enhet-till-enhet" när ett jobb är klart.
2012-09-26 Programmet Kopieringsjobb har nu släppts i version 1.30. Programmet testar nu för kollisioner vid operationer med sökvägar till nätverket.
2012-08-20 Programmet Kopieringsjobb har nu släppts i version 1.21.
2011-12-01 Programmet Kopieringsjobb har nu släppts i version 1.20. Nu finns en kryssruta för att kopiera fildatumet och du kan döda förloppet genom att stänga fönstret.
2011-11-01 Programmet Gradient har nu släppts i version 1.40. Nu finns även BMP-formatet.
2011-11-01 Programmet SaveScreen har nu släppts i version 1.20. Nu finns även BMP-formatet.
2011-08-24 Programmet Blanker har nu släppts i version 2.0. Nu finns en alternativ tangentkombination om du saknar [PAUSE]-tangenten.
2011-08-08 Programmet Filskickaren har nu släppts i version 4.31.
2011-07-24 Programmet Kopieringsjobb har nu släppts i version 1.10.
2011-07-22 Programmet Kopieringsjobb har släppts i version 1.0. Programmet gör det bekvämt och säkert att skapa en lista av kopierings- och flyttningsåtgärder av filer och mappar och sedan låta datorn arbeta med det tills allt är klart.
2011-04-18 Programmet SaveScreen har nu släppts i version 1.10.
2011-03-14 Programmet SnabbText har släppts i version 1.0.
2011-02-24 Programmet TimeSync har nu släppts i version 1.21.
2011-01-14 Alla program är nu portabla. Ladda ned programmen igen för att få de nya portabla versionerna.
2010-06-24 Programmet Lösenordsgeneratorn har nu släppts i version 2.0.
2010-06-04 Programmet Filskickaren har nu släppts i version 4.30. Klienten har nu fått ett valbart automatiskt läge som gör att den kan sköta sig helt och hållet själv vid avbrutna/tappade anslutningar då den försöker igen och med hjälp av en kryssruta som ställs in från början bestämmer om filen ska skrivas över eller fortsätta.
2010-03-28 Programmet Hex Color har nu släppts i version 1.20.
2010-03-24 Programmet Hex Color har nu släppts i version 1.10.
2010-03-08 Programmet Nätverksmeddelande har nu släppts i version 2.0.
2010-02-08 Programmet Filskickaren har nu släppts i version 4.21. Nu skapas en mapp för varje IP-adress som skickar filer till servern, detta eliminerar konflikter mellan olika avsändares filer.
2010-01-25 Programmet Filskickaren har nu släppts i version 4.20.
2010-01-01 Har lagt upp webbplatsen /international/ för utländska besökare. (Rensade även upp i denna lista.)
2007-07-01 Webbplatsen flyttades hit: www.andreas-software.com.

Copyright © 2018, Andreas Jönsson. Alla rättigheter reserverade.

In English?
View this page in English