Andreas Software
Gratisprogram för Windows av Andreas Jönsson

Extramaterial

Extramaterial som extra program, filer och andra saker som jag har gjort.

AESCTR 1.10

AESCTR 1.10
Skärmbild av AESCTR 1.10

Ett kommandoradsprogram för kryptering och dekryptering av filer. Programmet använder en 256-bitars AES (i CTR-läge).

Programmet använder en (inbyggd) nyckelförstärkare, detta ökar säkerheten.

Programmet lagrar en krypterad checksumma av originalfilen, vilken verifieras vid dekryptering.

Programmet levererar en ErrorLevel-kod som indikerar framgång (0) eller fel (1).

Hastigheten mäts och programmet visar resultatet när den är klar.

Du kan ange parametern -NoPercent för att visa antal Byte som har bearbetats istället för procent.

Viktig information: Spara det nedladdade programmet om du har information krypterat med det. Jag garanterar inte kompatibilitet mellan olika versioner/revisioner av programmet.

> Ladda ned AESCTR 1.10 (Zip, 83 kB)

Revisionsdatum: Se fildatum.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7 (SP1+), 8, 8.1 och 10. (Även Windows Server 2012 och 2016.)
Ytterligare systemkrav: Inga.
Språk: Endast Engelska.

AESCTR Text 1.10

AESCTR Text 1.10
Skärmbild av AESCTR Text 1.10

Ett program för kryptering och dekryptering av text. Programmet använder en 256-bitars AES (i CTR-läge). Programmet kodar den krypterade informationen.

Programmet använder en (inbyggd) nyckelförstärkare, detta ökar säkerheten.

Programmet komprimerar texten för att öka säkerheten.

Programmet lagrar en krypterad checksumma av den komprimerade originaltexten, vilken verifieras vid dekryptering.

Du kan trycka på [F12] om du vill visa eller dölja lösenordet.

Viktig information: Spara det nedladdade programmet om du har information krypterat med det. Jag garanterar inte kompatibilitet mellan olika versioner/revisioner av programmet.

> Ladda ned AESCTR Text 1.10 (Zip, 213 kB)

Revisionsdatum: Se fildatum.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7 (SP1+), 8, 8.1 och 10. (Även Windows Server 2012 och 2016.)
Ytterligare systemkrav: Inga.
Språk: Engelska och Svenska.

QuadCAST 1.10

QuadCAST 1.10
Skärmbild av QuadCAST 1.10

Ett kommandoradsprogram för kryptering och dekryptering av filer. Programmet delar en 512-bitars nyckel i fyra delar och använder fyra 128-bitars CAST-128 (i CTR-läge) i serie.

Programmet använder en (inbyggd) nyckelförstärkare, detta ökar säkerheten.

Programmet lagrar en krypterad checksumma av originalfilen, vilken verifieras vid dekryptering.

Programmet levererar en ErrorLevel-kod som indikerar framgång (0) eller fel (1).

Hastigheten mäts och programmet visar resultatet när den är klar.

Du kan ange parametern -NoPercent för att visa antal Byte som har bearbetats istället för procent.

Viktig information: Spara det nedladdade programmet om du har information krypterat med det. Jag garanterar inte kompatibilitet mellan olika versioner/revisioner av programmet.

> Ladda ned QuadCAST 1.10 (Zip, 91 kB)

Revisionsdatum: Se fildatum.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7 (SP1+), 8, 8.1 och 10. (Även Windows Server 2012 och 2016.)
Ytterligare systemkrav: Inga.
Språk: Endast Engelska.

QuadCAST Text 1.10

QuadCAST Text 1.10
Skärmbild av QuadCAST Text 1.10

Ett program för kryptering och dekryptering av text. Programmet delar en 512-bitars nyckel i fyra delar och använder fyra 128-bitars CAST-128 (i CTR-läge) i serie. Programmet kodar den krypterade informationen.

Programmet använder en (inbyggd) nyckelförstärkare, detta ökar säkerheten.

Programmet komprimerar texten för att öka säkerheten.

Programmet lagrar en krypterad checksumma av den komprimerade originaltexten, vilken verifieras vid dekryptering.

Du kan trycka på [F12] om du vill visa eller dölja lösenordet.

Viktig information: Spara det nedladdade programmet om du har information krypterat med det. Jag garanterar inte kompatibilitet mellan olika versioner/revisioner av programmet.

> Ladda ned QuadCAST Text 1.10 (Zip, 222 kB)

Revisionsdatum: Se fildatum.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7 (SP1+), 8, 8.1 och 10. (Även Windows Server 2012 och 2016.)
Ytterligare systemkrav: Inga.
Språk: Engelska och Svenska.

Downloader 1.0

Downloader 1.0
Skärmbild av Downloader 1.0

Ett kommandoradsprogram för att lägga till/uppdatera alla program från Andreas Software till en tillbörlig (rekommenderad) plats. Den rekommenderade platsen att lägga alla filer från denna webbplats är i en mapp med namnet "Andreas Software" i roten på din systemdisk. Programmet tar hand om de flesta av stegen som krävs för att lägga till/uppdatera alla program (förutom nedstängning av program som körs inuti mappen) vilket inkluderar skapa/rensa mappen, ladda ned den korrekta Zip-filen med alla program, dekomprimera dom och skapa en genväg till mappen på skrivbordet.

Instruktioner för Downloader 1.0

Valfria parametrar:
/AlsoWipeSettings (Rensa även bort alla INI/PREF/BIN-filer.)
/NoShortcut (Skapa ingen genväg på skrivbordet.)
/NoPause (Be inte om [ENTER]-tangenten för att avsluta.)
/English (Ladda ned den Engelska Zip-filen.)
/Swedish (Ladda ned den Svenska Zip-filen.)

> Ladda ned Downloader 1.0 (Zip, 292 kB)

Revisionsdatum: Se fildatum.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7 (SP1+), 8, 8.1 och 10. (Även Windows Server 2012 och 2016.)
Ytterligare systemkrav: Inga.
Språk: Endast Engelska.

ROT13 1.10

ROT13 1.10
Skärmbild av ROT13 1.10

Ett program för det klassiska ROT13-chiffret. Tryck på knappen för att rotera A-Z, a-z och även 0-9 om du kryssar i "ROT5"-kryssrutan.

> Ladda ned ROT13 1.10 (Zip, 30 kB)

Revisionsdatum: Se fildatum.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7 (SP1+), 8, 8.1 och 10. (Även Windows Server 2012 och 2016.)
Ytterligare systemkrav: Detta program kräver .NET Framework 4.6. (Redan installerat i Windows 10.)
Språk: Engelska och Svenska.

Luhn 1.10

Luhn 1.10
Skärmbild av Luhn 1.10

Ett program för att verifiera kontrollsiffran av en nummerserie med Luhn-algoritmen. Ange hela nummerserien, förutom kontrollsiffran, som då kommer dyka upp i verifieringsrutan.

> Ladda ned Luhn 1.10 (Zip, 30 kB)

Revisionsdatum: Se fildatum.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7 (SP1+), 8, 8.1 och 10. (Även Windows Server 2012 och 2016.)
Ytterligare systemkrav: Detta program kräver .NET Framework 4.6. (Redan installerat i Windows 10.)
Språk: Engelska och Svenska.

Random Numbers 1.10

Random Numbers 1.10
Skärmbild av Random Numbers 1.10

Ett program för att generera en lista med slumpade nummer. Ange hur många nummer som ska dras och ange lägsta och högsta nummer. Programmet ser till att alla nummer som genereras är unika, det vill säga förekommer endast en gång per dragning.

Programmet använder en kryptografiskt säker generator.

> Ladda ned Random Numbers 1.10 (Zip, 91 kB)

Revisionsdatum: Se fildatum.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7 (SP1+), 8, 8.1 och 10. (Även Windows Server 2012 och 2016.)
Ytterligare systemkrav: Inga.
Språk: Engelska och Svenska.

Datum & Tid 1.0

Datum & Tid 1.0
Skärmbild av Datum & Tid 1.0

Ett program som visar aktuell datum och tid med skuggad text, både i talbart och klassiskt format. Programmet är "DPI Aware". (Windows 8.1 / Windows Server 2012 R2 och senare.)

> Ladda ned Datum & Tid 1.0 (Zip, 90 kB)

Revisionsdatum: Se fildatum.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7 (SP1+), 8, 8.1 och 10. (Även Windows Server 2012 och 2016.)
Ytterligare systemkrav: Inga.
Språk: Engelska och Svenska.

Local IP 1.0

Local IP 1.0
Skärmbild av Local IP 1.0

Detta program går igenom din dators lokala IP-adresser, visar de var för sig och låter dig kopiera den aktuella IP-adressen till Urklipp i Windows. Tryck OK för att kopiera och visa nästa eller tryck Avbryt för att visa nästa utan att kopiera.

Detta program arbetar med IPv4-adresser.

> Ladda ned Local IP 1.0 (Zip, 62 kB)

Revisionsdatum: Se fildatum.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7 (SP1+), 8, 8.1 och 10. (Även Windows Server 2012 och 2016.)
Ytterligare systemkrav: Inga.
Språk: Engelska och Svenska.

Circle Image 1.0

Exempel
Exempel

Detta program laddar en JPEG-bild och skapar en cirkelbild med en alpha-kanal och sparar den som en 32-bitars PNG-bild. Programmet gör detta med Anti-Alias för att få mjuka kanter. Värt att notera är att programmet inte tar bort den övriga informationen i bilden, skulle du öppna bilden i ett program som inte använder alpha-kanalen kommer hela bilden att visas utan cirkeln.

> Ladda ned Circle Image 1.0 (Zip, 247 kB)

Revisionsdatum: Se fildatum.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7 (SP1+), 8, 8.1 och 10. (Även Windows Server 2012 och 2016.)
Ytterligare systemkrav: Inga.
Språk: Engelska och Svenska.

CC 2.10 (CC som i Color Correction)

CC 2.10
Skärmbild av CC 2.10

Ett program som kan ändra gamma-värdena för komponenterna röd, grön och blå för att få den miljö du vill. Programmet kan även förskjuta färgkomponenterna för att bättre styra över gråskalorna. Windows har ett inbyggt skydd som gör att ett program inte ska kunna göra alltför stora ändringar, jag har inkluderat en REG-fil som låter dig inaktivera detta skydd (omstart krävs).

Information: Programmet bara skapar och laddar gamma-tabellen, där finns ingen funktionalitet för att göra ändringarna bestående. Om du vill att ändringarna ska bli bestående - skapa en genväg till programmet (med parametrarna) i Autostart och se också till att inga andra program ändrar gamma-tabellen. Tänk även på att om du använder datorns strömsparläge/låsläge kommer gamma-tabellen att återställas, du kan använda "Schemaläggaren" i Windows för att automatiskt köra ett program efter strömsparläge/låsläge.

Instruktioner för CC 2.10

Parametrar:
/Monitor=1 till 999 (Väljer skärm.)
/AGamma=1 till 100 (Sätter alla komponenter till detta värde.)
/RGamma=1 till 100
/GGamma=1 till 100
/BGamma=1 till 100
/AOffset=+/-1 till 48 (Sätter alla komponenter till detta värde.)
/ROffset=+/-1 till 48
/GOffset=+/-1 till 48
/BOffset=+/-1 till 48
/Silent (Tyst läge, ingen meddelanderuta.)

T.ex. Kör => "C:\Andreas Software\CC.EXE" "/Monitor=1" "/RGamma=80" "/GGamma=70" "/BGamma=60" "/ROffset=+16" "/GOffset=+4" "/BOffset=-16" => OK.

(Om du inte ser någon skillnad vid användning av detta program betyder det att ditt grafikkort inte stöder denna funktion.)

> Ladda ned CC 2.10 (Zip, 65 kB)

Revisionsdatum: Se fildatum.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7 (SP1+), 8, 8.1 och 10. (Även Windows Server 2012 och 2016.)
Ytterligare systemkrav: Inga.
Språk: Engelska och Svenska.

Frame 1.0

Frame 1.0
Skärmbild av Frame 1.0

Exempel
Exempel

Ett kommandoradsprogram för att lägga till en vacker ram på en bild. Programmet arbetar med bilder i JPEG-formatet.

> Ladda ned Frame 1.0 (Zip, 180 kB)

Revisionsdatum: Se fildatum.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7 (SP1+), 8, 8.1 och 10. (Även Windows Server 2012 och 2016.)
Ytterligare systemkrav: Inga.
Språk: Endast Engelska.

Scale2X 1.0

Scale2X 1.0
Skärmbild av Scale2X 1.0

Exempel

Input file Pixel resize Output file
Input file Pixel resize Output file

Ett kommandoradsprogram för att skala upp "pixelkonst" med avrundning av fyrkanterna. Du anger ett värde från 1 (2 × uppskalning) till 8 (256 × uppskalning). Programmet arbetar med bilder i BMP-formatet.

Scale2X-algoritmen skapades 1992 av Eric JohnstonLucasArts och kallades ursprungligen EPX (Eric's Pixel Expansion).

> Ladda ned Scale2X 1.0 (Zip, 83 kB)

Revisionsdatum: Se fildatum.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7 (SP1+), 8, 8.1 och 10. (Även Windows Server 2012 och 2016.)
Ytterligare systemkrav: Inga.
Språk: Endast Engelska.

PortOpen 1.0

PortOpen 1.0
Skärmbild av PortOpen 1.0

Ett kommandoradsprogram för att kontrollera om en värd accepterar anslutningar på en specifik port. Programmet stöder både IPv4 och IPv6.

> Ladda ned PortOpen 1.0 (Zip, 62 kB)

Revisionsdatum: Se fildatum.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7 (SP1+), 8, 8.1 och 10. (Även Windows Server 2012 och 2016.)
Ytterligare systemkrav: Inga.
Språk: Endast Engelska.

Salsa & ChaCha - Speed Test 1.0

Salsa & ChaCha - Speed Test 1.0
Skärmbild av Salsa & ChaCha - Speed Test 1.0

Ett kommandoradsprogram för att testa hastigheten av mina implementationer av Salsa20 och ChaCha20.

> Ladda ned Salsa & ChaCha - Speed Test 1.0 (Zip, 447 kB)

Revisionsdatum: Se fildatum.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7 (SP1+), 8, 8.1 och 10. (Även Windows Server 2012 och 2016.)
Ytterligare systemkrav: Inga.
Språk: Endast Engelska.

UCase 1.0

Ingen skärmbild tillgänglig.

Detta är ett mycket simpelt program som tar texten som finns i klippbordet och ersätter den med en version där alla tecken är i versaler.

> Ladda ned UCase 1.0 (Zip, 11 kB)

Revisionsdatum: Se fildatum.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7 (SP1+), 8, 8.1 och 10. (Även Windows Server 2012 och 2016.)
Ytterligare systemkrav: Inga.
Språk: Engelska och Svenska.

LCase 1.0

Ingen skärmbild tillgänglig.

Detta är ett mycket simpelt program som tar texten som finns i klippbordet och ersätter den med en version där alla tecken är i gemener.

> Ladda ned LCase 1.0 (Zip, 11 kB)

Revisionsdatum: Se fildatum.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7 (SP1+), 8, 8.1 och 10. (Även Windows Server 2012 och 2016.)
Ytterligare systemkrav: Inga.
Språk: Engelska och Svenska.

ScreenRGB 1.0

Ingen skärmbild tillgänglig.

Detta är ett program för att växla mellan grundfärgerna röd, grön och blå (och även vit och svart). Den aktuella färgen visas på hela skärmen och inte ens muspekaren är synlig. Programmet kan användas för att upptäcka om en skärm har några defekta pixlar, dessa bör nämligen träda fram extra tydligt i vissa av dessa färger. Du växlar med [ENTER] och avslutar med [ESCAPE].

> Ladda ned ScreenRGB 1.0 (Zip, 64 kB)

Revisionsdatum: Se fildatum.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7 (SP1+), 8, 8.1 och 10. (Även Windows Server 2012 och 2016.)
Ytterligare systemkrav: Inga.
Språk: Engelska och Svenska.

Color Cycle 1.0

Ingen skärmbild tillgänglig.

Detta är ett program för att växla mellan grundfärgerna röd, grön och blå (och även vit och svart). Växlingen sker varje sekund, eller ännu snabbare om du anger parametern "/FAST" (varje fjärdedels sekund). Den aktuella färgen visas på hela skärmen och inte ens muspekaren är synlig. Du avslutar med [ESCAPE].

> Ladda ned Color Cycle 1.0 (Zip, 64 kB)

Revisionsdatum: Se fildatum.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7 (SP1+), 8, 8.1 och 10. (Även Windows Server 2012 och 2016.)
Ytterligare systemkrav: Inga.
Språk: Engelska och Svenska.

Melody and Freq Suite 1.0 (Sine, Square)

Ingen skärmbild tillgänglig.

En samling som består av två program som kan spela en melodisträng och två program som kan spela en angiven frekvens (i Hz) i en angiven längd (i millisekunder). Sine-programmen använder ljudkortet (i form av sinusvågor) och Square-programmen använder ljudkortet (i form av fyrkantsvågor). Kan t.ex. användas för att signalera någonting i ett program, skript eller i en batch-fil. Programmen visar ingenting på skärmen och avslutas när ljudet har spelats.

Du kan ange parametern "/KeepWAV" för att behålla den genererade ljudfilen "Audio.WAV" som lägger sig i samma mapp som programmen. (Dessa program behöver skrivrättigheter till mappen där EXE-filerna är sparade.)

Specifikationer för genererade ljudfiler:

Samplingar per sekund: 44 100.
Bitar per sampling: 16.
Kanaler: 2 (Stereo).
Format: PCM (Pulse Code Modulation).

(Dessa värden kallas CD-kvalité.)

Instruktioner för Melody-programmen

Melodisträngen skickas som en parameter till programmen. (Kom ihåg att omsluta den med ett dubbelt citationstecken före och efter melodisträngen.)
T.ex. Kör => "C:\Andreas Software\SQUAREMELODY.EXE" "a A f f F g a A g f E p g G e f g e a f D C" => OK. Se Melodies.TXT.

Instruktioner för Freq-programmen

Parametern "/F=440" anger frekvensen till 440 Hz. Parametern "/D=1000" anger längden till 1 000 millisekunder (1 sekund). Dessa värden är standard om de inte är angivna.
T.ex. Kör => "C:\Andreas Software\SQUAREFREQ.EXE" "/F=440" "/D=1000" => OK.

> Ladda ned Melody and Freq Suite 1.0 (Zip, 259 kB)

Revisionsdatum: Se fildatum.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Portabla, x64.
Operativsystem: Windows 7 (SP1+), 8, 8.1 och 10. (Även Windows Server 2012 och 2016.)
Ytterligare systemkrav: Inga.
Språk: Engelska och Svenska.

NCD Text 1.0

NCD Text 1.0
Skärmbild av NCD Text 1.0

NCD (Non-Cryptographic Digest) är en kombination av CRC (Cyclic Redundancy Check) och XXH (XXHash) som skapar ett värde där resultaten har sammanflätats på bitnivå. NCD32 genererar ett 64-bitars värde och NCD64 genererar ett 128-bitars värde. Detta program används för att generera och jämföra värden av texter.

Du kan ange parametern /NoInterlace för att inaktivera sammanflätningen.

> Ladda ned NCD Text 1.0 (Zip, 1,01 MB)

Revisionsdatum: Se fildatum.
Licens: Freeware.
Unicode-stöd: Ja.
Programtyp: Portabelt, x64.
Operativsystem: Windows 7 (SP1+), 8, 8.1 och 10. (Även Windows Server 2012 och 2016.)
Ytterligare systemkrav: Inga.
Språk: Engelska och Svenska.

Gubbar

Jag har ritat åtta gubbar. De är 20 × 20 pixlar stora (inklusive transparent utfyllnad) och är i transparent GIF-format. Använd dom till vad du vill.

:) ;) :D ;D :( ;( :P ;P

> Ladda ned Gubbar (Zip, 2 kB)

Tärningar (GIF)

Jag har ritat en uppsättning av tärningar från ett till sex, jag har även inkluderat en tom tärning. De är 16 × 16 pixlar stora (inklusive transparent utfyllnad) och är i transparent GIF-format. Använd dom till vad du vill.

Tärning 0 (Tom) Tärning 1 Tärning 2 Tärning 3 Tärning 4 Tärning 5 Tärning 6

> Ladda ned Tärningar (GIF) (Zip, 4 kB)

Tärningar (BMP)

Detta är BMP-versionen av mina tärningar. De är 16 × 16 pixlar stora (inklusive utfyllnad) och är i BMP-format. Använd dom till vad du vill.

> Ladda ned Tärningar (BMP) (Zip, 2 kB)

Stora Tärningar (PNG)

Jag har ritat en uppsättning av stora tärningar från ett till sex, jag har även inkluderat en tom tärning. De är 32 × 32 pixlar stora och är i PNG-format. Använd dom till vad du vill.

Stor Tärning 0 (Tom) Stor Tärning 1 Stor Tärning 2 Stor Tärning 3 Stor Tärning 4 Stor Tärning 5 Stor Tärning 6

> Ladda ned Stora Tärningar (PNG) (Zip, 2 kB)

Stora Tärningar (BMP)

Detta är BMP-versionen av mina stora tärningar. De är 32 × 32 pixlar stora och är i BMP-format. Använd dom till vad du vill.

> Ladda ned Stora Tärningar (BMP) (Zip, 2 kB)

Flaggor #1 (16 × 12)

Jag har ritat två minimala flaggor, Storbritanniens och Sveriges. De är 16 × 12 pixlar stora och är i PNG-format. Använd dom till vad du vill.

Storbritannien Sverige

> Ladda ned Flaggor #1 (Zip, 816 B)

Flaggor #2 (60 × 44)

Förstorade versioner av mina flaggor (500 %) med en tunn ram runt. De är 60 × 44 pixlar stora och är i PNG-format. Använd dom till vad du vill.

Storbritannien Sverige

> Ladda ned Flaggor #2 (Zip, 1 kB)

Standard Web Badge (Mall)

Jag har ritat en mall för en Standard Web Badge. Den är 80 × 15 pixlar stor och är i PNG-format. Använd den till vad du vill.

Standard Web Badge

> Ladda ned Standard Web Badge (Zip, 516 B)

Anteckningar.REG

Ett litet tillägg till Windows-registret som gör att du kan högerklicka på en fil (oavsett filtyp) och öppna den i Anteckningar.

> Ladda ned Anteckningar.REG (Zip, 524 B)

Och om du vill länka till webbplatsen eller skriva om den - här har du den högupplösta loggan!

Copyright © 2018, Andreas Jönsson. Alla rättigheter reserverade.

In English?
View this page in English